Muzeum bez hranic

27/2/2005-20/12/2010

V rámci programu Muzeum bez hranic se připravuje projekt Poznávejme barokní umění.

Projekt má za úkol představit jednu z hlavních epoch evropské kultury. Umění baroka jako posledního jednotného slohu je součástí životního prostředí a kultury většiny dnešních evropských zemí.

Virtuální - internetové muzeum je určeno nejširší veřejnosti z celého světa. Bude zprovozněno v lednu roku 2010. Zpočátku bude fungovat v anglickém jazyce a mateřském jazyce partnera, do budoucna se počítá s kompletními překlady do dalších jazyků. Na projektu se nyní podílí devět zemí.

Českou republiku v projektu zastupuje Moravská galerie v Brně. Ve virtuálním muzeu představí nejen vlastní sbírkové předměty, ale i řadu děl z církevních a dalších muzejních institucí na Moravě a nejvýznamnější památky doby barokní v regionu.

Cílem projektu je přiblížit odlišnosti i jednotu evropské kultury a pomoci jejich porozumění.

Projekt má přispět vedle zpřístupnění památek také ke spolupráci mezi muzejními institucemi a vědeckými pracovišti i laickou veřejností a správními úřady.

Projekt koresponduje s přípravou výstavy Umění a civilizace na Moravě doby barokní, která byla již podpořena několika granty, zaměřenými především na výzkum a restaurování.
Muzeum bez hranic je nezisková organizace se sídlem v Bruselu. V rámci programu Muzeum bez hranic jsou připravovány internetové prezentace, výstavy v muzejních (galerijních) institucích a na ně navazující prohlídkové trasy. Poslední realizací tohoto typu je projekt Objevujeme islámské umění http://www.discoverislamicart.org/.

Na tomto místě Vás budeme informovat o aktuálním dění kolem uvedeného projektu, zahájeného roku 2005.

Garant projektu: Mgr. Zora Wörgötter

spolupořádající instituce

Jihomoravský kraj

Museum With No Frontieres

Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno; Ústav dějin umění Akademie věd České republiky; Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Brně; Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Kroměříži; Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Telči; Biskupství brněnské; Arcibiskupství olomoucké; Muzeum města Brna;Muzeum Brněnska; Jihomoravské muzeum ve Znojmě;Regionální muzeum v Mikulově; Muzeum umění Olomouc;Vlastivědné muzeum v Olomouci;Opatství premonstrátů Nová říše; Opatství benediktinů Rajhrad;Moravské zemské muzeum;Královská kanonie premonstrátů na Strahově;Státní archiv Olomouc; Státní archiv Opava;Zámek Slavkov

soubory
Muzeum bez hranic
Museum With No Frontiers

Mapa stránek