Konference Národní a mezinárodní

Národní a mezinárodní
Architektura a interiéry dvacátého století v uměleckém a politickém kontextu
21/4-24/4/2010

Narodni_2.jpg

Lze považovat modernismus za "mezinárodní" fenomén? Existují národní památky mezinárodního stylu? Je možné ve dvacátém století vůbec mluvit o "národních" stylech? Dnes, v době globalizace, deset let od přelomu století, se můžeme zamyslet nad dvěma nejvýraznějšími směry minulého století: národním stylem a modernismem. Ze škály staveb a interiérů budeme věnovat pozornost především vile jako typickému reprezentantu společenského a politického statusu své doby.
Hlavním tématem konference bude zkoumání středoevropské architektury a jejího vztahu k architektuře vídeňské, pařížské, londýnské, glasgowské a dalším. Vila Tugendhat, Jurkovičova vila v Brně, stejně jako rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici jsou ukázkové příklady, na kterých je možné srovnávat působení "národního" a "mezinárodního" stylu, jak je upřednostnili či vytvářeli stavitelé a majitelé. Jsou podobné přístupy k architektonické a interiérové tvorbě ve středoevropském regionu uplatňovány náhodně, nebo jde naopak o typický přístup záměrně volený klienty, architekty i designéry?

Mezinárodní konferenci nazvanou NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ. Architektura a interiéry dvacátého století v uměleckém a politickém kontextu, pořádá ve dnech 21.-24. dubna 2010 Moravská galerie v Brně ve spolupráci s ICOM-ICDAD (Mezinárodní rada muzeí - Komise pro užité umění a design) a ICOM-DEMHIST (Mezinárodní rada muzeí - Komise pro muzea v historických domech). Za významnou podporu a spolupráci děkujeme také Českému výboru ICOM.

Přihlašte se
Stačí vyplnit přihlášku a odeslat poštou nebo emailem do 15. dubna 2010 na adresu: katerina.tlachova@moravska-galerie.cz. Vaši přihlášku zaregistrujeme po obdržení účastnického poplatku.
Přihlášení obdrží podrobné informace při akreditaci: 20. 4. od 16.00 do 18.00 hodin nebo 21. 4. od 8.00 do 10.00 hodin v přednáškovém sále Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně.
Veškeré podrobnosti k organizaci mezinárodní konference naleznete také na internetové adrese /cs/projekty/narodni-a-mezinarodni/. Také informace na této stránce průběžně aktualizujeme a doplňujeme.


Účastnický poplatek
Účastnický poplatek činí 1 000 Kč a zahrnuje: účast na dvou jednacích dnech konference (středa 21. 4. a čtvrtek 22. 4. 2010) včetně tlumočení a občerstvení během jednání; konferenční materiály, účast na společenském večeru s rautem ve středu 21. 4. 2010; účast na exkurzi v pátek 23. 4. 2010: Luhačovice, Zlín (včetně oběda). (Upozorňujeme, že účastnický poplatek pro zájemce z České republiky je dotován Českým výborem ICOM.)
Snížený studentský poplatek činí 180 Kč a zahrnuje: účast na jednacích dnech konference (středa 21. 4. a čtvrtek 22. 4. 2010) včetně tlumočení a občerstvení během jednání.
Účastnický poplatek nezahrnuje jízdné, stravné a ubytování (hradí si každý účastník sám) a účast na post-konferenční exkurzi v sobotu 24. 4. 2010 (cena 450 Kč). Nezapomeňte prosím do poznámky pro příjemce uvést svoje jméno. Pokud budete potřebovat, vystavíme vám při registraci potvrzení o zaplacení účastnického poplatku. Podrobné informace o způsobu platby najdete v přihlášce a ve druhém cirkuláři (viz přílohy dole).

Kontaktní adresa:
Moravská galerie v Brně
Kateřina Tlachová
Husova 18
662 26 Brno
Tel.:  532 169 128 
Fax: 532 169 181
E-mail: katerina.tlachova@moravska-galerie.cz
www.moravska-galerie.cz
__
aktuality
> Prodlužujeme termín přihlášek na...

tiskové zprávy
> Konference Národní a mezinárodní
__
Uspořádání konference umožnila finanční podpora z grantového programu EU Culture 2007-2013 v rámci projektu Architektura a interiérový design ve střední Evropě na počátku 20. století. Josef Hoffmann a Dušan Jurkovič. Jedná se o společný projekt Moravské galerie v Brně, MAK-Rakouského muzea užitého a současného umění ve Vídni, Slovenské národní galerie v Bratislavě a ICOM-ICDAD (Mezinárodní rada muzeí - Komise pro užité umění a design).

Narodni_1.jpg

Mapa stránek