Edukační programy

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ:

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO

CJCH21

FANTAZIE NEBO REALITA?

Program určený pro žáky 2. stupně ZŠ

Několik mladých českých umělců se setkává na výstavě Ceny Jindřicha Chalupeckého. V rámci edukačního programu si budeme všímat, jak každý z nich vytváří ve výstavě velice odlišné a unikátní prostředí, ve kterém volně kombinuje realitu s fikcí. Inspirováni výstavou poté navrhneme dílo, které představí trochu pravdy a trochu fantazie o každém z nás v jednom společném celku. 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, vede žáky k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů. Dále na vzdělávací oblasti Výchova demokratického občana a Umění a kultura 

CHALUPÁŘ NEŽIJE V LESE

Program určený pro žáky SŠ

Výzvy a problémy současné společnosti jsou ústředním tématem všech mladých umělců vybraných pro Cenu Jindřicha Chalupeckého. V programu se studenti seznámí s jejich díly a dozví se, jak a proč tato cena vznikla a jak je prostřednictvím vlastní kreativní činnosti možné adresovat rozmanitá osobní i společenská témata. Jsi připraven? 

Průřezová témata: Výchova demokratického občana, rozvíjí a podporuje kritické myšlení studentů,pracuje s tématy Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchovy. 

 

CIVILIZOVANÁ ŽENA: IDEÁL I PARADOX PRVOREPUBLIKOVÉ VIZUÁLNÍ KULTURY

Civil. žena

PANENKA ZDENKA

Program určený pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

Vydejte se na průzkum výstavy Civilizovaná žena společně s papírovou panenkou Zdenkou. Zdenka má mnoho zájmů a koníčků. Ráda cvičí, miluje vaření, je výbornou malířkou a dokonce i vášnivou motoristkou. A také miluje módu. Je ráda, když se může obléci do oblečení, které se jí líbí a je zároveň i pohodlné. Pojďte Zdence pomoci s výběrem jejího šatníku a stát se tak moderní a civilizovanou ženou.

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

GYMNASTIKA V GALERII

Program určený pro žáky 2. stupně ZŠ

Už jste si někdy zacvičili přímo v galerii? Jestli ne, tak na výstavě Civilizovaná žena máte jedinečnou příležitost. Výstava se totiž mimo jiné věnuje i tělesné kultuře, která byla za první republiky považována za povinnost každé moderní ženy. Sporty jako třeba gymnastika, tenis, lyžování, šerm nebo plavání se staly oblíbenými a dokonce módními ženskými sporty, které hrály velkou roli v jejich životě. Sport ovlivnil dokonce i podobu tehdejší módy a změnil i pohled na životosprávu.

Na závěr programu společně po vzoru tanečnice Milči Mayerové vyzkoušíme jedno z jejich slavných děl s názvem Abeceda, které ukazuje, že kreativní změnou postoje lze říci vše od A do Z.

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova

CIVILIZOVANÁ ŽENA

Program určený pro žáky SŠ

Co si představit pod výrazem Civilizovaná žena, kdy a kde byl tento pojem poprvé použit a jaké specifické významy v sobě toto sousloví nese? To vše a mnohem více se dozvíte na prohlídce výstavy Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury. Přijďte se také seznámit s osobnostmi prvorepublikové vizuální kultury, publicistiky, politiky, sportu, vědy a ženského hnutí.  Pojďme společně otevřít obecnější problémy spojené s ženskou emancipací, modernitou a vizuální kulturou a zároveň na konkrétních příkladech sledovat ikonografii moderní/civilizované ženy. Vše se má však především brát s humorem a tak na závěr zkusíme doplnit humoristickou kresbu o všeříkající nadčasový komentář.

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

____________________________________________________________

Edukační programy ke stálé výstavě Brno předměstí Vídně >>> 

MP

BLUDIČKY V LABYRINTU

Edukační program určený pro žáky mateřských škol

Pojďte se vydat do zrcadlového labyrintu a najít svoji cestu za uměním. Společně budeme bloudit po galerii, osvětlovat si cestu lucerničkami a seznamovat se s uměním 19. století. Budeme zkoumat tvary, barvy i náměty a zkusíme se na umění podívat z různých pohledů. Třeba z výšky, z dálky nebo se zrcadlem. V labyrintu umění se ale dá i ztratit, podaří se nám najít správnou cestu ven?

 

LIDOVÝ ROK

Edukační program určený pro žáky I. stupně ZŠ

Celý rok se kolem nás něco děje a každé ze čtyř ročních období nám přináší jiný příběh z lidových tradic. Víte, proč se na jaře slaví masopust a Velikonoce? A co letní dožínky? A nesmíme opomenout Vánoce, které patří mezi nejoblíbenější svátky. Přijďte se s tradicemi, zvyky a obyčeji seznámit do galerie mezi umělecká díla z období folklorismu 19. století. Nezáleží na tom, kdy galerii navštívíte, pokaždé se něco nového dozvíte, vytvoříte a vyzkoušíte: program se čtyřikrát do roka obměňuje podle aktuální sezóny.

Průřezová témata: Multikulturní výchova a Environmentální výchova

 

ZA SEDMERO HORAMI A DEVATERO ŘEKAMI

Edukační program určený pro žáky I. stupně ZŠ

Vodník, Krysař nebo Čert a Káča - pohádkové bytosti, které najdeme vyobrazené v nové expozici 19. století. A jaká je vaše oblíbená pohádková postava? Přáli jste si někdy, aby pohádka skončila jinak? Zapátráme v minulosti a povíme si, odkud se vlastně pohádky vzaly, kdo je vyprávěl a kdo zapisoval.  Zkusíme si pak vytvořit pohádku podle našich představ. Inspirací nám budou nejen obrazy v expozici, ale především naše fantazie.

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova

 

ZBOŘTE HRADBY

Edukační program určený pro žáky II. stupně ZŠ

Už jste někdy slyšeli o brněnské Ringstraße? Jedná se o okružní třídu, která vznikla v 19. století po zbourání barokních hradeb. Pojďme se podívat na to, jak vypadalo Brno a jak se tu žilo právě v době, kdy se Ringstraße stavěla. S pomocí obrazů, soch, nábytku, skleniček či oděvů si ukážeme každodenní život ve městě a vyzkoušíme si na vlastní kůži, jak se žilo různým společenským vrstvám, například bohatému továrníkovi, nebo chudému dělníkovi.

Průřezová témata: Multikulturní výchova a výchova demokratického člověka

 

KDE BOROVÝ ZAVÁNĚL HÁJ

Edukační program určený pro žáky II. stupně ZŠ

"Byl první máj, lásky čas…". Takhle začíná báseň Máj od Karla Hynka Máchy, která je spojením romantického příběhu a balady o životě a smrti zasazené do krásné jarní přírody. Chodíte rádi na procházky do přírody načerpat energii nebo inspiraci? Pojďme si společně prohlédnout obrazy krajinomaleb a ponořit se do romantických představ malířů 19. století. Nakonec možná sami zjistíme, která z krajin je vašemu srdci nejbližší.

Průřezová témata: Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova

 

EXPERIMENT DR. WEISENSTEINA: FANTASY HRA O HISTORII MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE

Edukační program určený pro žáky II. stupně ZŠ a středních škol

Předivo snů se zachvívá a v myslích spáčů se zjevují klíče k bráně do jiných světů. Ta leží už po staletí pod augustiniánským klášterem na samém okraji brněnských hradeb a vypátrat ji dokáží jen ti, kteří vyvolají obraz dávných časů… Hra s fantasy prvky vás seznámí se spletitou historií komplexu budov Místodržitelského paláce a kostela sv. Tomáše i lidmi, kteří tímto místem prošli. Odemkne právě váš sen tajemnou šifru?

Na program se lze objednat od února 2020.

 

UMĚNÍ VE STOLETÍ PROMĚN: 19. STOLETÍ

Edukační program určený pro žáky střední školy

Přijďte se seznámit s 19. stoletím, kterému se díky vynálezu parního stroje, jenž odstartoval průmyslovou revoluci, přezdívá století páry. Přiblížíme si proudy umění 19. století, jako je biedermeier, historismus, folklorismus a secese a seznámíme se také s významnými osobnostmi "dlouhého" 19. století. Diskuzní komentovaná prohlídka slouží pro základní orientaci v daném období a zároveň pomůže v přípravě na maturitní otázky týkající se 19. století. 

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova

 

SECESE: ORCHIDEJE A KOSATCE

Edukační program určený pro žáky střední školy

Secese je posledním uměleckým slohem, který zasáhl všechna umělecká odvětví - malířství, architekturu, sochařství, užité umění i literaturu. Přijďte se do expozice 19. století seznámit s hlavními motivy, principy a znaky tohoto mezinárodního slohu. Dozvíte se, za jakých okolností secese vznikala a co stálo za jejím rozvojem v širším kulturně-historickém kontextu. Seznámíte se také s největší osobností vídeňské secese Gustavem Klimtem a nejznámějším českým secesním umělcem Alfonsem Muchou. Nevynecháme ani secesní architekturu, která na přelomu 19. a 20. století výrazně ovlivnila podobu Brna.

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova

 

---------------------------------------------------------------

 

Přehled výukových programů pro školy ve stálých expozicích - po rozkliknutí na jednotlivé brožury se vám ukážou stálé edukační programy.  

MŠ

Edukační programy pro MŠ (pdf)

        

ZŠ1

Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ (pdf)

 

ZŠ2

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ (pdf)

 

SŠ

Edukační programy pro SŠ (pdf)

Vzdělávací programy v expozici ART IS HERE finančně podpořil Jihomoravský kraj

logojmk

 

MVuv

foto 1

foto 2

foto 3

Mapa stránek