Rostislav Koryčánek

Mgr. Rostislav Koryčánek

1972 narozen v Uherském Hradišti

1986-1990 Střední zemědělská škola ve Uherském Hradišti - obor chovatelství

1989 spoluzakladatel Občanského fóra v Kostelanech nad Moravou

1993-2000 studium Semináře dějin umění na Filozofické fakultě MU v Brně

1997 mimořádné stipendium za bakalářskou práci "Poutní kaple svaté Barbory u Buchlova"

2000 diplomová práce "Monumentální tendence v brněnské architektuře 20. let 20. století. Čas vyrovnání."

1996-2001 studium oboru sociologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně

1998 bakalářská práce "Přístupy návštěvníků Galerie Rudolfinum v Praze a Domu umění v Brně k současnému výtvarnému umění"

2001 diplomová práce "Město jako ideální krajina nacionalismu"

2001-2002 doktorandské studium na Semináři dějin umění FF MU v Brně

2001 založení architektonického časopisu Era 21 v rámci vydavatelství ERA v Brně

2002-2005 šéfredaktor časopisu Era 21(do současnosti)

2002 Cena Raymonda Rehnicera (nejlepší kritický text v oblasti architektury)

2002 založení společenské akce Architekti na plese

2003 spořádání festivalu architektonických filmů "Švýcarské pohledy", s podporou nadace Pro Helvetia

2003 přednáška "Stavitelství ve službách moderní architektury"

2004 organizace přednáškového cyklu "Napříč švýcarskou architekturou", s podporou nadace Pro Helvetia

2004 organizace semináře "Nádraží v centru", veřejná diskuse k problému přesunu brněnského hlavního vlakového nádraží

2005 měsíčnís tudijní pobyt veŠvýcarsku s podporounadace ProHelvetia

2005 Organizace a moderování semináře"O poslání architektury, o poslání architekta"

2006 organizace a moderování "Kulatých stolů architektury" (Architektonické školství, Architektura a média etc.)

červenec 2007-2012 ředitel Domu umění města Brna

2008 organizace prvního ročníku přehlídky Sochy v ulicích / Brno Art Open

2009 mezinárodní konference "Utopie moderny: Zlín", spolupráce se ZIPP - česko-německé kulturní projekty

2009 druhý ročník přehlídky Sochy v ulicích / Brno Art Open

2009 dokončení rekonstrukce Domu umění

2009 výstavní projekt "Formáty transformace", rekapitulace 20 let svobodné společnosti v Česko-Slovensku 

2009 zahájení prezentačního formátu Pecha Kucha Night Brno

2010 výstavní projekt "Planeta Eden"

2010 výstavní projekt Joel-Peter Witkin jako součást meziinstitucionálního projektu Decadence Now!

2011 měsíční studijní pobyt v muzeích a galeriích v USA v rámci amerického vládního programu

2011 uvedení projektu prezentace architektonického dědictví Brněnský architektonický manuál BAM na veřejnost

2011 třetí ročník přehlídky Sochy v ulicích / Brno Art Open

2012 ustanovení historie českého komiksu v podobě výstavy "Signály z neznáma"

2013 - zaří 2014 Dům umění města Brna - manager projektu "Brněnské             architektonické stezky"

2013 výstava "Baťa Cities"

2013 výstavní projekt "Reading the Cities" - prezentace současné lipské výtvarné scény  

Členství v redakčních radách:

od 2005                       Era 21

od 2010                       Bulletin Moravské galerie v Brně

od 2013                        Smart Cities

Vědecké a umělecké rady:

2008-2013                  Vědecká rada VUT v Brně

2009-2013                  Vědecká a umělecká rada FMK UTB ve Zlíně

od 2011                      Umělecká rada FaVU VUT v Brně

Odborné komise:

2008-2012 člen Rady Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro oblast výtvarného umění, architektury, designu a užitých umění při Ministerstvu kultury ČR

2008-2013 Poradní komise ministra kultury pro otázky galerií zřizovaných MK

od 2013 certifikátor RUV

od 2014 odborný člen honotící komise pro hodnocení žádostí o dotace typu B v oblasti kultury na Magistrátu města Brna

Výuka:

zimní semestr 2013 Sémiologie architektury. Ústav hudební vědy FF MU v Brně

zimní semestr 2013 Poválečná architektura. FaVU VUT v Brně

letní semestr 2014 Junkspace. FaVU VUT v Brně

Kurátorské projekty (výběr):

2008                             Sochy v ulicích / Brno Art Open 2008

2008                            Generace +, ve spolupráci s CCEA v Praze

2009                            Sochy v ulicích / Brno Art Open 2009

2009                            Formáty transformace, Dům umění města Brna

2010                            Take Nord Shape, Dům umění města Brna

2011                            Útroby architektury, Dům umění města Brna

2013                             Reading the Cities, Dům umění města Brna

2013                            SKOK! Tales of (y)ours City, Spinnerei Lipsko

2014                            Panoptikon, Studios Karlín Praha

2015                             Zen Plzeň

 

Mapa stránek