Grafický design

V roce 1961 po sloučení Uměleckoprůmyslového muzea s obrazárnou Moravského muzea a po vzniku Moravské galerie byla v rámci umělecko-průmyslových sbírek ustavena samostatně sbírka užité grafiky, jejímž základem se stala sbírka plakátů, která byla do té doby součástí sbírkových fondů knihovny.

Prvním kurátorem nově vytvořené sbírky se stal Karel Holešovský (1961-1967), pod jehož vedením nastalo systematické budování sbírky. V jejím odborném zpracování se zaměřil zejména na nejcennější součást sbírkového fondu, plakáty epochy "art nouveau". Výstavu Secesní plakát ze sbírek MG uvedl v Brně, Praze a ve Varšavě v roce 1966. Karel Holešovský také patří vedle Jana Rajlicha a Jiřího Hlušičky k zakladatelské generaci Bienále užité grafiky Brno (později Mezinárodní bienále grafického designu Brno). Mezinárodní periodické výstavy Bienále Brno vytvořily Moravské galerii v Brně odborné renomé v zahraničí a staly se zdrojem cenných zisků do sbírek nejen grafického designu, ale i obrazárny a knihovny.

Od roku 1967 do roku 1978 byl kurátorem sbírky užité grafiky Antonín Dufek, který uspořádal řadu dílčích výstav (Plakáty Stedelijk muzea Amsterdam, Japonský plakát aj.) a systematicky doplňoval sbírkový fond o artefakty, odrážející aktuální výtvarné trendy v oboru. Jako současně i kurátor sbírky fotografie sledoval tvůrčí uplatnění fotografie v plakátu.

Od roku 1978 do roku 1986 byla kurátorkou sbírky Milada Nováková. Ve svých odborných aktivitách sledovala vývoj brněnského plakátu, uspořádala několik výstav sbírkových přírůstků a akvizic bienále, dále výstavu polského plakátu, brněnský plakát meziválečného období a několik výstav politických plakátů. Od roku 1986 je kurátorkou sbírky Marta Sylvestrová.

Po přijetí nové koncepce struktury v roce 2001 se v rámci Moravské galerie v Brně ustavuje samostatné oddělení grafického designu. Sbírka je v současné době orientována na český a světový plakát a grafický design. Vzhledem k dlouhodobému věhlasu brněnského bienále, které je nadále hlavním zdrojem četných akvizičních zisků, je sbírka systematicky budována a má jedinečné postavení svými republikovými i zahraničními výstavními aktivitami a zapojením do odborných mezinárodních projektů (Art as Activist, Smithsonian Institution, USA 1992-1994; Europe Without Walls, Manchester 1992-1993; Signs of the Times, Brno, Manchester, Londýn 1999-2000). Od roku 1994 je díky trvalé a dlouhodobé spolupráci na výzkumných projektech s katedrou dějin umění a designu Univerzity v Manchesteru sbírka orientována na poválečný plakát zemí střední a východní Evropy.

V současné době má sbírka cca 30.000 sbírkových předmětů.

Kontaktní osoby:
Marta Sylvestrová

Mapa stránek