Fotografie a nová média

Sbírka byla založena v roce 1962 a patří k nejstarším evropským sbírkám umělecké fotografie v muzeích umění. Obsahuje něco kolem 35 000 sbírkových předmětů, míněno pozitivů, provedených ve všech historických i současných fotografických technikách (daguerrotypie, ušlechtilé tisky, bromostříbrná fotografie, inkjet print atp.) které pokrývají celou historii média fotografie na území dnešní České republiky. Vzhledem k historickému vývoji naší země jsou ve sbírce velmi dobře zastoupeni slovenští autoři a fotografická produkce z území bývalého Rakouska-Uherska. Sbírka obsahuje rovněž kolem 300 fotografií zahraničních autorů.

Sbírka shromážděné materiály uchovává v souladu s jejich specifickými fyzickými nároky, odborně je zpracovává a prezentuje veřejnosti. Za dobu téměř šedesátileté historie představila své fondy v rámci stovek výstav doma i v zahraničí a vytvořila jedinečné konvoluty fotografií, z nichž se zejména piktoriální fotografie a avantgardní fotografie z doby mezi dvěma světovými válkami, vřadily do mezinárodního kontextu.  

 Od přelomu tisíciletí se sbírka věnuje také sbírání domácí videoprodukce a soustřeďuje se ve větší míře na přebírání, zpracovávání a prezentaci pozůstalostí významných domácích fotografů (Jan Svoboda, Dagmar Hochová, Jiří Jeníček ad.). V rámci této aktivity se do sbírky dostaly autorské archivy negativů, jejichž objem je odhadován na více jak půl milionu políček.

Historie sbírky, soupis autorů, jejichž díla sbírkový fond obsahuje a výstavní aktivy sbírky jsou publikovány v knize V plném spektru. Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně/Full Spectrum. Fifty Years of Collecting Photography in the Moravian Gallery in Brno, (2011).

 

Kotaktní osoby:
Jiří Pátek
Dufek Antonín

Mapa stránek