Velká válka - kubismus uprostřed války

Intervence do stálé expozice českého moderního umění první poloviny dvacátého století s názvem "Kubismus uprostřed války" je součástí širšího projektu "Velká válka 1914-1918" sdružujícího množství významných muzeálních institucí na našem území. Má za cíl připomenout důležité výročí světových dějin a také skutečnost, že mnoho známých českých moderních umělců bojovalo na frontách první světové války nebo se aktivně podílelo na vzniku samostatného československého státu. Vybraná díla z válečné doby jsou v expozici konfrontována s autentickými relikviemi zapůjčenými z Vojenského historického ústavu v Praze.

Mapa stránek