Základní informace

Centrum nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně

Národní metodické centrum pro recepci a prezentaci výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu, zkráceně centrum nových strategií muzejní prezentace (CENS), zřízené pod Moravskou galerií v Brně v roce 2011, zkoumá především způsoby vystavení děl výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu a aplikuje výsledky svého bádání v praxi.

Cílem jeho aktivit není jen vytvářet metodiky, ale také působit jako poradenské centrum pro badatele a muzejní instituce v celé České republice. CENS bude při své práci vycházet nejen z průzkumu a dokumentace vybraných expozic nacházejících se u nás i v zahraničí, ale i z rozsáhlé literatury k tématu, která do galerijního a muzejního provozu přinesla v posledních dvaceti letech mnohé podněty, jejichž důsledkem byla revize stávajících postupů vytváření muzejních expozic. V současnosti je muzejní praxe rozkročená mezi tradičními a novými přístupy, které jsou charakteristické mezioborovou spoluprací a jež je nezbytně nutné v dnešní době využívat, pokud chce muzeum respektive galerie obstát v konkurenci ostatních volnočasových aktivit.

Jedním z dalších cílů centra je vytvořit platformu pro diskusi, pojmenovat problematická místa v tvorbě muzejních a galerijních expozic a napomoci propagaci a znovuustavení muzea umění jako svébytné a pro společnost nepostradatelné instituce.

Dosavadní spolupráce

 • Památník Lidice (Lidická galerie)
 • Galerie výtvarného umění v Chebu
 • Zámek Moravský Krumlov
 • Národní galerie v Praze
 • Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
 • Europa Jagellonica
 • Uměleckohistorická společnost v Českých zemích
 • Seminář dějin umění FF MU v Brně
 • Časopis Art and Antiques
 • Internetový magazín Artalk
 • Časopis Dějiny a současnost
 • Slovenská národní galerie
 • Galerie Josefa Jambora v Tišnově
 • Muzeum Boskovicka
 • Muzeum romské kultury v Brně
 • Galerie výtvarného umění Hodonín


Mapa stránek