Brno předměstí Vídně

MP schiele

První část nové expozice v Místodržitelském paláci přibližuje na časovém půdorysu "dlouhého" 19. století (1789-1914) umělecké vazby mezi moravskou a rakouskou metropolí. Cílem Moravské galerie bylo upravit expozici tak, aby vytvářela ucelenější obraz o fungování umění v jednotlivých epochách. Expozice proto rovnocenně kombinuje volné umění s uměleckým řemeslem - vedle obrazů, soch a prací na papíře se zde prezentují i ukázky dobového nábytku, porcelánu a keramiky, skla, textilu a módy, šperků nebo litin.

Výstava byla realizována za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Bilaterální sítě designu.

logo inter a eu

 

Výstavu otevírá zrcadlové bludiště od současných designérů Jana Plecháče & Henryho Wielguse, v němž se zrcadlí ta nejlepší díla z období gotiky a baroka z galerijních sbírek. Ta divákovi pomohou zasadit umění 19. století do historických souvislostí a zároveň fungují jako ochutnávka dalších fází expozice starého umění, jež galerie plánuje otevřít v nadcházejících letech.

Jádro expozice Brno předměstí Vídně je rozděleno do čtyř tematických okruhů: od biedermeieru se přes vlnu historismu a folklorismu dostáváme až k secesnímu hnutí. Setkáte se tu s velkoformátovým obrazem Jízda králů od Joži Uprky, paravánem namalovaným Alfonsem Muchou, sochou Ladislava Šalouna Čert a Káča, židlí Adolfa Loose či nábytkem Josefa Hoffmanna. Ve speciálně koncipovaném grafickém kabinetu jsou k vidění zásadní kresby od vídeňských umělců Egona Schieleho a Gustava Klimta.

Součástí nové expozice je také relaxační zóna s multimediální interaktivní hrou Dobrodružství sběratele umění, která vás seznámí s atmosférou Vídně konce 19. století i s osobnostmi, které tam tehdy žily.

ministerstvo kultury

ct

logis1

logis2

Výstava se koná pod záštitou Ministra kultury České republiky PhDr. Lubomíra Zaorálka, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, paní primátorky Statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a velvyslance Rakouské republiky Alexandera Grubmayra/ The exhibition is held under the auspices of the Minister of Culture of the Czech Republic PhDr. Lubomír Zaorálek, JUDr. Bohumil Šimek, Governor of the South Moravia Region, JUDr. Markéta Vaňková, Mayor of the City of Brno, Ambassador of the Republic of Austria Alexander Grubmayr.

 

Zahájení výstavy: 14. 11. 2019

Koncept: Ondřej Chrobák, Jan Press

Vstupné zdarma

Místo: Místodržitelský palác (Moravské náměstí 1a)

/// Egon Schiele, Ležící ženský akt, 1917

Mapa stránek