Petr Ingerle


Petr Ingerle
(*1968)
kurátor

Absolvoval dějiny umění a historii na FF MU Brno (1997) a jednoleté studium historie a filozofie umění na Středoevropské univerzitě (CEU) v Praze (1994). Od roku 1999 zaměstnán v Moravské galerii v Brně jako asistent a od července 2001 jako kurátor sbírky současného umění. Od roku 2004 kurátor sbírky moderního a současného umění (kresba a grafika). Podílel se na přípravě několika menších výstav současného umění a výstavních projektechMelancholie,František Foltýn. Košice-Paříž-Brno,Možnosti záznamů,Plocha, hloubka, prostor. Publikoval v Bulletinu MG v Brně, v katalozíchEjhle světlo;V zrcadle stínů. Umění a civilizace barokní Moravy, ve sbornícíchLibosad,Pictura Verba Cupit,Acta historiae artis Slovenicaatd. Externě přednáší na FaVU v Brně. Zabývá se teorií moderního a současného umění a barokní ikonografií a teorií perspektivy.

výstavní aktivity:
výstavy v MG (výběr):

Günther Uecker: Týraný člověk, 1999;

Michal Blažek: Sochy, 2001

Pavel Nešleha: Sedimenty paměti III - přírodní elementy, 2002

Antonín Procházka 1882 - 1945, 2002

František Tichý - retrospektiva, 2003

Michal Pěchouček - Sběratel, 2003

Otto Gutfreund - Kresby, 2006

Transkultura: akt1- Jesper Alvaer, Isabela Grosseová;Václav Hejna. Kresby z raného období, 2007

Perspectiva artificialis. Knihy o perspektivě a grafické listy ze zámeckých sbírek, Moravská galerie v Brně, Státní zámek Rájec nad Svitavou, 2007,

Jiří Kovanda - výstava laureáta ceny Michala Ranného, 2007;František Foltýn. Košice - Paříž - Brno, 2007;Pole tvůrčí a válečná. Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha, 2008.

bibliografie:
Od GM do MG (A.K.T.2),Umělec,č. 5, II/ 1998;
Realita doby a realita obrazu, in:My(kat.výst.), Antonín Dufek (ed.), Moravská galerie v Brně 1999;
Markéta Othová: Síla osudu(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 1999;
Otvory- Dalibor Chatrný, Václav Krůček, Alena Kučerová, David Medek, Pavel Opočenský, Čestmír Suška, Jiří Šibor (kat.výst., s Kaliopi Chamonikolou a Hanou Petlachovou), Moravská galerie v Brně 1999;
Markéta Othová - Síla osudu aneb o-klamání,Bulletin Moravské galerie  v Brně56, 2000, s. 119 - 121;
Obrazy Melancholie - melancholické obrazy, in:Melancholie(kat. výst.), Petr Ingerle - Kaliopi Chamonikola (ed.), Moravská galerie v Brně 2000, s 7-35, 95, 101, 111, 119,133, 141;
Veronika Holcová: Ruční práce(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2001;
Vila Pomponek: verše Jiřího Dynky a syntetické plastiky Josefa Daňka(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2001;
Hédonistická abstrakce- Josef Bolf, Patricie Fexová, Jiří Havlíček, Barbora Klímová, Jan Nálevka, Jan Šerých(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2002;
Depozit aneb dočasné umírání podle F. Kowolowského, in:František Kowolowski: Depozit(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2002;
Obraz světa, fikce a strašidla, in:Štěpánka Šimlová: I am terribly sorry…(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2002;
Místo a čas - několik poznámek k instalacím Františka Kowolowského, (œuvre katalog F. K., Brno 2002);
Georg Matthäus Vischer, Justus van den Nypoort. Album des vues du château de
Kroměříž et ses jardins 1691, Album pohledů na kroměřížský zámek se zahradami, in:LaMoravie à l'âgebaroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres,
V zrcadle stínů. Umění a civilizace barokní Moravy(kat.výst.), Jiří Kroupa (ed.), Musée des Beaux Arts, Rennes - Moravská galerie v Brně 2002, s. 105-107, 115;
Mezi reprezentací a abstrakcí (lekce z kubismu), in:Petr Brožka: Kaprun(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2003;
Paprsek světla - tři poznámky o světle v baroku a v osvícenství, in:Ejhle světlo(kat.výst.), Jiří Zemánek (ed.), Moravská galerie v Brně 2003, s. 232-241;
Štěpánka Šimlová - I am terribly sorry…,Bulletin Moravské galerie v Brně58/59, 2003, s. VIII;
Jiří Černický / Černického symbolická ambivalence /, in:Fotograf, č. 3/ 2003, ročník 2., s. 8 - 11;
Monogramista T.D - Stěhování a nouzové úniky(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2004;
Pavel Ryška: Záhada čínského pokoje(kat. výst.), Moravská galerie v Brně 2004;
Dobré  zprávy. Slabikář(kat.výst., s Filipem Cenkem, Jiřím Havlíčkem, Magdalenou Hrubou, Antonínem Koutným, Janem Žaliem), Moravská galerie v Brně 2005;
Poznámky k ikonografii perspektivy a roli perspektivních traktátů ve struktuře barokního obrazu světa,Bulletin Moravské galerie v Brně60, 2005, s. 95-111;
Barbora Klímová - SLIders(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2005;
Ikonoklastická redukce v podání Jana Šerých, in:Jan Šerých: Abbey Road 2:45(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2005;
Poznámky k ikonografii perspektivy II. Personifikace perspektivy,Bulletin Moravské galerie v Brně61, 2006, s. 87-94;
Milan Grygar: aspekty času a prostoru, in:22. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2006 (kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2006, s. 174-181;
Oto Gutfreund (1889-1927). Kresby z Moravské galerie v Brně, in:Oto Gutfreund: Kresby(kat.výst.), Petr Ingerle (ed.), Obecní dům Praha 2006, s. 7-37;
Between the "descriptive" and the "narrative". Justus van den Nypoort and his work in Salzburg and Olomouc,Acta historiae artis Slovenica11, 2006, s. 123-132;
Paris Gille:Infulapro pro Karla II. z Liechtensteinu-Castelkorna. Emblematická apologie církevního aristokrata, in:Pictura Verba Cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed.), Praha, Ústav dějin umění AVČR 2006, s. 57-68;
Moravská galerie v Brně, in: Markéta Kroupová, Božena Vachudová (ed.),Soustředěný pohled / Focused view. Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky(kat.výst.), Rada galerií České republiky 2007, s. 82-83, obr. 28, 30;
Martin Sedlák(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2007;
Životopis, Bibliografie, Soupis díla, in:František Foltýn. Košice - Paříž - Brno(kat.výst.), Hana Rousová (ed.), Moravská galerie v Brně 2007, s. 199-238, příloha (CD);
Justus van den Nypoort: Vídeň- Salcburk - Olomouc. Poznámky k činnosti v Habsburské monarchii, in:Libosad. Studie o českém a evropském barokním umění. Práce držitelů Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století, Milena Bartlová a Lubomír Konečný (ed.), Nakladatelství Lidové noviny Praha 2007, s. 123-143.
K agitaci a poučení. Vojenské veduty a batailistické scény jako specifický žánr v dějinách umění, in: Petr Ingerle, Ilona Krbcová, Terezie Petišková (ed.),Pole tvůrčí a válečná. Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha(kat. výst.), Moravská galerie v Brně 2008, s. 65-81.
Levicová melancholie Waltera Benjamina. K portrétním skicám Václava Hejny z 30. let XX. století,Bulletin Moravské galerie v Brně64, 2008, s. 23-30.
Umění snížené diference. Poznámky k interpretaci tvorby Václava Krůčka,Bulletin Moravské galerie v Brně64, 2008, s. 31-34;
Umění inspirované válkou a politikou,Dějiny a současnost12/ 2008, s. 9.
A Kép Határai. Megjegyzések a kortárs cseh művészethez, [Hranice obrazu. Poznámky k současné umělecké scéně v Čechách],Atelier, művészeti folyóiratXII, č. 1/ 2009, s. 2-14. 
Návody na objekty, které jsem nechtěl realizovat, in:Matěj Smetana: Návody/ Instructions(kat. výst.), Moravská galerie v Brně 2009/ 2010.
Dokumenty k historii sbírky volného umění 20. století I. (60. léta 20. století),Bulletin Moravské galerie v Brně, 65, 2009, s. 10-25.
Hledání "pravé" kresby; "Místa" kresby: deníkové záznamy, skici; Záznamy pohybu: od studia ke konceptu, in:Možnosti záznamů. Sto let v kresbách ze sbírky MG v Brně(kat. výst.), Petr Ingerle (ed.), Moravská galerie v Brně 2010, s. 9-15, 71-73, 98, 99, 101.
Obraz a struktura: mezi zpřítomněním a reprezentací, in:Jan Nálevka, Ráda bych totiž i podotkla, že…(kat.výst.), Moravská galerie v Brně 2010;
Dokumenty k historii sbírky volného umění 20. století II. (70. léta 20. století),Bulletin Moravské galerie v Brně66, 2010, s. 98-112.
Příběh perspektivy. Dějiny jedné ideje. Od renesance k modernímu umění a myšlení. Brno: Barrister & Principal, Moravská galerie v Brně, 2011;
Plocha, hloubka, prostor. Perspektivní motivy a principy v umění, (kat. výstavy), Moravská galerie v Brně, 2011.

 Mapa stránek