Dějiny umění na mapě humanitních oborů

Mezinárodní kolokvium
Dějiny umění na mapě humanitních oborů ve střední a východní Evropě
18/11-19/11/2010

Moravská galerie v Brně, Masarykova univerzita a Clark Art Institute společně pořádají ve dnech 18.-19. listopadu 2010 v Uměleckoprůmyslovém muzeu mezinárodní kolokvium nazvané Dějiny umění na mapě humanitních oborů ve střední a východní Evropě. Odborníci z řady evropských zemí a USA se budou zabývat otázkami postavení dějin umění v rámci humanitních věd, uměleckohistorickou tradicí ve střední Evropě i v celosvětovém měřítku. Jedná se o druhé kolokvium mezinárodního cyklu nazvaného Příběhy vyplouvající na povrch: Dějiny umění ve střední a východní Evropě po roce 1989, který v uvedeném regionu probíhá v letech 2010 a 2011. Organizátorem cyklu kolokvií je Sterling and Francine Clark Art Institute ve Williamstownu (Massachusetts, USA). Mezinárodní projekt vznikl díky iniciativě organizátorů v rámci programu Research and Academic Program at the Clark a jeho realizaci umožnila velkorysá podpora nadace Andrew W. Mellon Foundation, kterou dále doplnily finanční zdroje poskytnuté Gettyho nadací v rámci programu Connecting Art Histories. První kolokvium se uskutečnilo v květnu 2010 v Tallinu a na jeho organizaci spolupracovala Estonská akademie výtvarných umění. Třetí a poslední z kolokvií proběhne v rumunské Bukurešti v květnu 2011 a bude se na něm podílet New Europe College.

PROGRAM KOLOKVIA

Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně, Husova 14, přednáškový sál v přízemí

Čtvrtek, 18. listopadu 2010
9.00 Zahájení, úvod

Ladislav Kesner, Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, Brno
Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně
Michael Ann Holly, Starr Director, Research and Academic Program, Clark Art Institute
Natasha Becker, Mellon Assistant Director, Research and Academic Program, Clark Art Institute

9.30-12.30 1. diskusní blok: Výklad dějin umění - lokální versus globální přístup
Moderuje: Ladislav Kesner, Masarykova univerzita v Brně
"Horizontální" dějiny umění Piotra Piotrowského: otázky a aspekty
David Bareš, Galerie hlavního města Prahy
Post-nacionální doba jako výzva pro dějiny umění východní Evropy
Maja a Reuben Fowkesovi, Translocal, Londýn, UK
Kunstwissenschaft/Světové dějiny umění a globální uměleckohistorický diskurs
Anna Brzyski, University of Kentucky, USA

12.30-13.45 Oběd

14.00-17.00 2. diskusní blok: Výstavy jako dějiny umění
Moderuje: Karel Císař, VŠUP Praha
Dějiny umění pojednané jako umění
Louisa Avgita, City University London, UK
Možnosti uplatnění historicko-uměleckého přístupu při tvorbě výstav
Kelly Presutti, J. Paul Getty Foundation, Los Angeles, USA
Retrospektivní výstavy a občanská politika: Prohloubení kritického přístupu v práci kurátorů ve východní Evropě po roce 1989
Christopher Nae, Universitatea de Arte "George Enescu", Laşi, Rumunsko

Pátek, 19. listopadu 2010
9.30 - 12.30 3. diskusní blok: Oborové a institucionální kontexty
Moderuje: Keith Moxey, profesor a vedoucí Oddělení dějin umění na Barnard College, Columbia University, New York, USA
Dialog mezi uměleckými institucemi a jeho dopad na dějiny umění
Anna Manicka, Muzeum Narodowe, Varšava, Polsko
Proměny umění a uměleckohistoricých institucí po roce 1989
Pavlína Morganová, Akademie výtvarných umění, Praha
Vítejte v kapitalismu: Institucionální rozměr dějin umění na Slovensku
Mária Orišková, Trnavská univerzita, Slovensko

12.30 - 13.45 Oběd

14.00 - 17.00 4. diskusní blok: Bílá místa v dějinách umění střední a východní Evropy
Moderuje: Michael Ann Holly, Starr Director, Clark Art Institute
Bílé místo číslo jedna v dějinách umění středovýchodní Evropy: terminologie
Eva Forgacs, Art Center College of Design, Pasadena, USA
Dějiny architektury s teorií i bez: Odborná diskuse o architektuře po roce 1989 v Česku
Martin Horáček, Vysoké učení technické v Brně
Jak se psaly dějiny umění za totality: Malba v duchu socialistického realismu v Rumunsku padesátých a šedesátých let
Juliana Maxim, University of San Diego, San Diego, USA

Mapa stránek