Brněnská muzejní noc 2011

pozvanka_BMN2011.jpg

Brněnská muzejní noc letos proběhne v sobotu 14. května 2011 od 18:00 do 24:00. I letos budete mít v Brně možnost užít si prohlídky expozic po setmění, desítky atraktivních výstav, výtvarné dílny, přednášky, koncerty, divadelní představení, ochutnávky, ukázky řemesel, módní přehlídky i spoustu dalších tolik oblíbených akcí, které se konají v rámci Brněnské muzejní noci.

Brněnská muzejní noc se stále vyvíjí. Děláme všechno proto, aby to byl vývoj k lepšímu a to nejen při přípravě této jedinečné akce, ale především při každodenní práci v našich institucích. Daří se nám to? Co bychom mohli udělat proto, abyste do muzeí a galerií zavítali častěji? Co vás odrazuje a co by vás naopak mohlo přilákat? Odpovědi na tyto otázky jsou pro nás důležité. Proto jsme se rozhodli letošní Muzejní noc využít k tomu, abychom získali tolik potřebnou zpětnou vazbu. Kromě ankety, kterou budete moci vyplnit jak v tištěné formě (najdete ji v programové brožuře) tak na stránkách BMN, pro vás bude mít každá pořádající instituce vyhrazena určitý prostor, kde budete moci vyjádřit svůj názor.

V Moravské galerii v Brně pro vás budeme mít otevřeny všechny aktuální výstavy i stálé expozice ve třech budovách přímo v centru města Brna (Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum a Místodržitelský palác). Připraven je pro vás také zajímavý doprovodný program.

PROGRAM BMN 2011 ve třech budovách Moravské galerie v Brně:

Pražákův palác, Husova 18
Stálá expozice:
- Moderní a současné umění / Česká moderna a meziválečná avantgarda první poloviny 20. století
Výstavy:
- Plocha, hloubka, prostor. Perspektivní motivy a principy v umění / Kresby, grafiky, obrazy, fotografie, instalace a videa z pohledu principů perspektivy
- Cyril Blažo: Pekný žobrák / Překresby coby vizuální hra s překódováním reprodukcí starých knih a časopisů
Program:
-
19.00, 21.00, 22.00 Moderní a současné umění/ prohlídka stálé expozice s výkladem
-
19.00, 22.00 Plocha, hloubka, prostor/ prohlídka výstavy s výkladem
- 20.00-22.00 Workshop na perspektivní téma připravený Tomášem Vaňkem, který je považován za jednoho z nejzajímavějších a nejzapamatovatelnějších současných umělců; svou tvorbou nenápadně participuje na skutečnosti, kterou vnímáme někdy příliš samozřejmě
- Bez konkurence/ jarmark katalogů a publikací o umění až s 50% slevou
-
KnihovnaMG nabízí možnost listovat nejnovějšími a nejzajímavějšími publikacemi o umění, architektuře a designu

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Stálá expozice:
- Užité umění a design / Vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu , drahých kovů
- Možná sdělení - kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké
Výstavy:
- Příběhy tisíce a jedné noci. Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně / Kolekce orientálního umění ze sbírek MG, formovaná koncem 19. století pod vlivem světových výstav a obecnou náklonností tehdejší společnosti k Orientu
- Václav Ryčl - Blue Boy / Svědectví fotografií, kreseb a filmů o zápase talentu s nemocnou psychikou
- Made in Villa - oděvní design inspirovaný architektem Jurkovičem / Modely z dílen předních oděvních designérů Jakuba Polanky, Denisy Nové, Aleše a Báry Šeligových (duo alešbáry), Petra Kaloudy, Pavla Jevuly a Zdeňky Imreczeové
- Umělecká produkce Českomoravských skláren ve 40. letech 20. století / Kolekce uměleckého skla Atel a Antik realizovaná v krásenské sklárně během druhé světové války
Program:
-
19.00, 20.00, 21.00 Užité umění a design/ prohlídka stálé expozice s výkladem
- 19.00, 21.00, 22.00 Příběhy tisíce a jedné noci / prohlídka výstavy s výkladem
- 19.00, 21.00 Václav Ryčl/ prohlídka výstavy s výkladem
- 20.00, 22.00 Made in Villa / komentovaná prohlídka výstavy
- 20.30 Možná sdělení/ komentovaná prohlídka na galerii v 1. patře
- 18.00-23.00 Tisíc ornamentů a jedna noc/ výtvarná dílna zaměřená na tvorbu ornamentu
-
20.00-22.00 Jumping Drums/ koncert skupiny bubeníků, kterou symbióza rytmů a melodií všech světových kontinentů řadí mezi současnou evropskou špičku a která neváhá návštěvníky zapojit do svého originálního programu
-
23.00 Překvapení muzejní nociinspirované orientem, které vás rozhodně nenechá chladné
-
19.00-23.00 Stylové orientální občerstvení vám nabídne slané i sladké arabské speciality
-
Bez konkurence/ jarmark katalogů a publikací o uměníaž s 50% slevou

Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a
Stálá expozice:
- Umění od gotiky po 19. století / Evropské umění od 14. do 19. století
Výstavy:
- Viktor Kolář / Fotografická zpráva o proměnách člověka a jeho životního prostoru balancující na hraně sociologické sondy a magického realismu
- Et in Roma ego / komorní výstava Grimmovy sbírky architektonických plánů, která představuje jeden z nejvýznamnějších konvolutů grafické sbírky Moravské galerie v Brně
Program:
- 19.00, 21.00, 22.00
Od gotiky do 19. století/ prohlídka stálé expozice s výkladem
- 19.00, 20.00, 21.00 Viktor Kolář/ prohlídka výstavy s výkladem; možnost prohlížet si fotografie ve světle tzv. čelovky, případně baterky podtrhne neopakovatelnou atmosféru
- 19.00-22.00 Betonovej bez / kakofonní underground z Brna připomínající rachitické rachocení míchačky na beton, který vytváří onu nezkorumpovatelnou hudební kvalitu šedé hmoty
- 19.00-23.00 Noční Videotime speciál / projekce videoartu a experimentálních filmů studentů Kabinetu videa Fakulty výtvarných umění VUT
- 19.00-23.00 Okamžiky muzejní noci v galerii vám zpříjemní rozmanité občerstvení
-
Bez konkurence / jarmark katalogů a publikací o umění až s 50% slevou

___
Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.

Mapa stránek