Dílny pro děti

ZAJÍMÁ VÁS, CO VŠECHNO SE CHYSTÁ V MORAVSKÉ GALERII PRO DĚTI? PŘIHLASTE SE K NAŠEMU NEWSLETTERU A KAŽDÝ MĚSÍC TAK MĚJTE PŘEHLED JEŠTĚ S PŘEDSTIHEM.

>>>>> http://bit.ly/newsletterMGdetem

--------------------------------------------------------------------

Barevná dopoledne

Výtvarné dílny pro děti od 2 do 6 let s doprovodem dospělé osoby.

Kdy: Každý čtvrtek dopoledne od 10 do 11:30 h

Místo si prosím rezervujte ve všední dny od 9 do 17 h na e-mailu: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefonicky na 532 169 177.

Vstupné: 60 Kč dítě, 30 Kč sourozenec, rodiče zdarma

Děti společně s dospělými průvodci a pomocníky hravou formou objevují svět výtvarného umění a prostředí galerie. Jednotlivá témata jsou věnována jednoduchým věcem (např. barvám, věcem denní potřeby, krajinným motivům apod.) a vedou děti ke zdokonalování praktických dovedností, jakými jsou kupříkladu stříhání, lepení či modelování. Platí se příspěvek na výtvarný materiál. Dospělá osoba zodpovídá při práci v ateliéru i při prohlídce výstavy za svěřené dítě (děti), se kterým do galerie přijde.

Barevné dopoledne

 

Sobotní ateliéry

Výtvarné dílny pro děti od 5 do 12 let.

Kdy: soboty dopoledne od 10 do 12 h (v období letních prázdnin mají Sobotní ateliéry pauzu)

Místo si prosím rezervujte ve všední dny od 9 do 17 h na e-mailu: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefonicky na 532 169 177.

Vstupné: 60 Kč dítě, rodiče zdarma 

V rámci Sobotního ateliéru připravujeme speciální výtvarné dílny k aktuálním výstavám nebo stálým expozicím, na kterých jsou dětem přibližována díla starého, moderního i současného umění. Základem těchto programů je aktivní, tvořivá činnost dětí v přímé vazbě na danou výstavu. Jsou určeny všem dětem, není nutná žádná výtvarná příprava. Konají se většinou každou sobotu dopoledne od 10 do 12 hodin. Na výtvarné dílny je nutné se předem objednávat. Vstup do výstavy je volný, platí se pouze příspěvek na materiál. Výhodou je pracovní oděv, v případě Pražákova paláce i přezuvky. Dílny se konají v jednotlivých budovách galerie podle výstavy, které jsou tematicky věnovány.

Sobotní ateliér

 

Rodinná odpoledne

Výtvarné dílny pro děti od 5 do 12 let a pro dospělé.

Kdy: jednou měsíčně v neděli odpoledne od 14:30 do 16:30 h  (v období letních prázdnin mají Rodinná odpoledne pauzu)

Místo si prosím rezervujte ve všední dny od 9 do 17 h na e-mailu: edukace@moravska-galerie.cz nebo telefonicky na 532 169 177.

Vstupné: 60 Kč osoba, rodinné 150 Kč

Dvouhodinový program je určený pro celou rodinu. Tematická rodinná odpoledne se odehrávají v prostorách krátkodobých výstav či ve stálých expozicích Moravské galerie. Jejich zaměření se pokaždé mění, pravidelně však bývá součástí programu komentovaná prohlídka pro rodiče i děti. Během společného tvoření se můžete těšit na drobné občerstvení. 


2

 

 


 
Mapa stránek