Badatelské návštěvy

Moravská galerie umožňuje zájemcům z řad odborné veřejnosti badatelské návštěvy / prohlídky sbírkových předmětů.

Pro objednání je možné obracet se na oddělení Management sbírek, které badatelské návštěvy realizuje; schválení návštěvy vydává vedoucí tohoto oddělení. Je žádoucí sjednat návštěvu v dostatečném předstihu (viz níže uvedené badatelské dny), specifikovat studované sbírkové předměty a nejlépe také elektronicky zaslat předvyplněný badatelský list (ke stažení zde).

Moravská galerie v Brně si vyhrazuje právo omezit počet předložených předmětů během badatelských návštěv z kapacitních nebo technických důvodů.

Badatelské dny:

Středa  10 - 16 h      depozitář v Řečkovicích (volné umění, sbírka nábytku a dřeva)

Čtvrtek 10 - 16 h      Pražákův palác (moderní sochařství); Uměleckoprůmyslové muzeum (sbírky kovů, skla, orientu, textilu, keramiky, fotografie, grafického designu).

Kontaktní osoba:

Zdeněk Sedláček
vedoucí oddělení managementu sbírek
+420 532 169 426
zdenek.sedlacek@moravska-galerie.cz

Použití vlastního fotoaparátu je možné pouze po předchozím souhlasu. Není povolené snímky zveřejňovat, používat při focení stativ ani blesk. V případě zájmu o publikování sbírkových předmětů či o získání profesionálních snímků pro další účely je třeba obrátit se na oddělení Registr sbírek (viz Repropráva).

Za účelem odborných konzultací je možné kontaktovat také příslušné kurátory.

Mapa stránek