Zdeněk Kazlepka


Zdeněk Kazlepka, Ph. D.

kurátor

Historik umění. Narodil se roku 1962 v Jihlavě, od roku 1986 žije v Brně. V roce 1998 ukončil studium dějin umění a historie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V letech 1999-2003 se stal externím doktorandem na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze - obecná teorie a dějiny výtvarného umění a kultury, obor dějiny umění.
Od roku 1995 pracuje v Moravské galerii v Brně jako kurátor sbírky staré kresby a grafiky. Zaměřuje se na italskou kresbu a italské malířství 16.-18. století.  Od roku 2002 se zabývá kulturními dějinami moravské primogeniturní linie rodu Collalto e San Salvatore s těžištěm v 18.-20. století. 
V roce 1996 mu byla udělena Cena Alfreda Badera (The Foundation for a Civil Society, New York, U.S.A.) na výzkum barokního malířství 17. století, 1998 získal stipendium Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institutu na výzkum italské kresby v Graphische Sammlung Albertina ve Vídni, 2001 Osteuropa-Stipendium des Zentralinstituts für Kunstgeschichte v Mnichově pro výzkum italské kresby 17. a 18. století a v roce 2008 stipendium Max-Planck-Institutu für Kunstgeschichte-Bibliotheca Hertziana v Římě pro výzkum kulturního mecenátu Collaltů v první polovině 18. století. Řešitel několika grantů, které poskytla GAČR.

výstavní aktivity (výběr):
La Moravie à l'âge baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres, Musée des Beaux-Arts Rennes 2002/2003  (odborná i organizační spolupráce - kurátor výstavy za českou stranu)

Disegno veneto. Benátská kresba 16.-18. století z českých, moravských a slezských sbírek, Místodržitelský palác MG v Brně 2003

Návrat tří malých skvostů. Aachen, Schürer, Kern a kresby manýrismu ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet MG 2004/2005

Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Geras - Nová Říše 2004 (odborná i organizační spolupráce - kurátor výstavy za českou stranu)

V zahradě Armidině. Italské barokní zátiší v Čechách a na Moravě, Místodržitelský palác MG v Brně 2007.

Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba, Místodržitelský palác MG v Brně, 2009

Krásná linie. Německá a švýcarská kresba 16. století, Kabinet MG 2010/2011

Et in Roma Ego. Fontana di Trevi a jiné kresby Františka A. Grimma, Kabinet MG 2011

 

bibliografie (výběr):
Kazlepka, Zdeněk. Disegno veneto. Benátská kresba 16.-18. století z českých, moravských a slezských sbírek.Die venezianischen Zeichnungen des 16.-18. Jahrhunderts aus den böhmischen, mährischen und schlesischen Sammlungen. Kat. výst Brno: Moravská galerie v Brně 2003. ISBN 80-7027-120-5.

Kazlepka, Zdeněk. "…eines mit tottn köpffn, daß andere mit hierschköpffen und daß dritte mit frichten". Der Maler Gottfried Libalt (1610 - 1673) und seine Stilleben für Fürsten und Klöster. In: Friedrich Polleroß (Hg.),Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich. Kat. výst. Geras - Nová Říše 2004, s. 37- 48. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2004. ISBN 3-937251-39-1.

Kazlepka, Zdeněk. "…il pittore ha gusto il genio di servirla, ma ancora di farsi onore." Z korespondence Giuseppa Marii Crespiho zvaného Lo Spagnolo Antoniu Rambaldovi hraběti Collalto e San Salvatore (1722 - 1734).Umění, LIV, 2006, s. 261-269. ÚDU AV ČR Praha 2006. ISSN 0049 5123.

Kazlepka, Zdeněk. "Se ancor del tutto fosse inesperto il mio talento del'arte liberale della dipintura…" Die Maler Giovanni Battista Bellucci und Antonio Lucino in der Korrespondenz mit Antonio Rambaldo, Graf Collalto e San Salvatore (1718-1722), in: Richard Bösel, Hermann Fillitz (edd.),Römische Historische Mitteilungen48 (2006), s. 395 - 407. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2006. ISSN 0080-3790, ISBN 3-7001-3740-0.

Kazlepka, Zdeněk. Der Maler Gottfried Libalt (1610-1673) zwischen den Genres: Stillleben, Porträt und Landschaftsmalerei,Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums Wien, Band 8/9, 2006/2007, Mainz 2006/2007, s. 61-77. ISSN 1605-2773, ISBN 978-3-8053-3811-0.

Kazlepka, Zdeněk.V zahradě Armidině. Italské barokní zátiší v Čechách a na Moravě. In the Garden of Armida. Italian Baroque Still Life in Bohemia and Moravia. Kat. výst. Brno 2007. Moravská galerie v Brně 2007/2008. ISBN 978-80-7027-164-3.

Kazlepka, Zdeněk. The Portrait of Collaltino by Paolo Veronese, in the Light of the Reissue of Gaspara Stampa'sRimefrom 1738,Umění, LVI, 2008, s. 182-192, ÚDU AV ČR Praha 2008. ISSN 0049 5123

Kazlepka, Zdeněk. Zdeněk Kazlepka, Martin Zlatohlávek,Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba. A Muse Under Heaven. Early-baroque Italian Drawing from Bohemian and Moravian Collections. Kat. výst. Brno 2009, úvod, č. kat. 1-15,  51-69, 74, 87, 88, 91, 93, 105, 107-114. Moravská galerie v Brně 2009. ISBN 978-80-7027-193-3.

Kazlepka, Zdeněk. Gallerie Collalto.Několik skic jedné "kunstkomory" období biedermeieru, in: Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný (eds.),Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Masarykova universita Brno 2009, s. 687-698. ISBN 978-80-210-4972-7, ISSN 1211-3034

Kazlepka, Zdeněk. Kaunitzové, Voet a Rigaud nově. Corrigendum a addendum ke dvěma  portrétům Kaunitzů ze zámku ve Slavkově u Brna, in: Chvála ciceronství. K jubileu prof. Jiřího Kroupy, Masarykova universita Brno 2011. V tisku.Mapa stránek