Jiří Pátek


Jiří Pátek
(*1970)
kurátor

Vystudoval obory dějiny umění a etnologie na FF MU Brno (2001).

Roku 2001 nastoupil jako asistent kurátora sbírky fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Od roku 2006 kurátor a vedoucí oddělení. Spolupracoval při přípravě řady větších i menších výstav a odborných publikací. Publikuje v časopisechFotograf,Imago,Camera Austria,Host,Atelierad. Příležitostná přednášková činnost pro FI MU Brno, FAMU Praha, ITF Opava. Vedl kurs Fotografie: podoby a role moderního média pro Sdružená uměnovědná studia na FF MU Brno (2008, 2010, 2011).

Zaměřen na fotografii druhé poloviny 20. století a na současnou fotografii. V rámci disertační práce zpracovává téma inscenovaná fotografie 70. let  20. století (umělecká fotografie/amatérská fotografie/ teorie fotografie/ kýč)

výstavní aktivity (výběr):
Spolupráce na přípravě výstavy Ejhle světlo!, MG Brno, Jízdárna Pražského hradu, kurátor Jiří Zemánek, 2004

Jiří Šigut. Záznamy 1999 - 2003, Ambit, MG Brno, 2004

Petre Finnemore: Zenový zahradník, Camera, MG Brno, 2005

Spolupráce na přípravě výstavy Foto: Modernity in Central Europe 1918 - 1945, NGA Washington, kurátor Matthew Witkovsky, 2007

Jiří Foltýn: V upravené krajině, Camera, MG Brno, 2008

Stefanie Schneider: 29 Palms, CA, Camera, MG Brno, 2009

Příjemné závislosti. Inscenovaná fotografie 70. let, MG Brno, 2009

bibliografie (výběr):
Jiří Pátek,Vojtěch V. Sláma. Inženýrská zátiší, Praha 2003. (ISBN 80-239-2015-4)

Jiří Pátek, Miloš Koreček, zpráva o dvojím vstupu do stejné řeky?Bulletin MG, 2003, č. 58 - 59, s. 196 - 2003.

Jiří Pátek, Fotografie/ technologie, techniky, přístupy, in: Jiří Zemánek (ed.), Ejhle světlo!, (kat. výst.)  MG Brno, Kant, 2003, s. 205 - 217. (ISBN 80-7027-118-3)

Jiří Pátek, Moravian Gallery Brno: 40 Years of Photographic Collection,ImagoNo 15, Winter 2003, s. 40 - 41.

Jiří Pátek, Jiří Šigut cestou, in: Jiří Pátek (ed.),Jiří Šigut - Záznamy, fotografie z let 1999-2003, Cameracura, MG Brno, 2004.

Jiří Pátek, Fotografie je dvojí svět, in: Lucia Lendelova - Antonín Dufek - Jiří Pátek,Vojta Sláma Vlčí med/Wolf's Honey, Galerie Brno, Brno 2004. (ISBN 80 - 239 - 3720 - 0).

Jiří Pátek, Fotografie, etnografie, tradiční kultura,Národopisná revue XIII, č. 4, 2004, s. 179 - 190.

Jiří Pátek, Analogový a digitální - analogový nebo digitální? Reflexe technického obrazu v teorii přelomu století,Bulletin MG, 2005, č. 60, s. 87 - 94.

Jiří Pátek, Peter Finnemore,Fotograf V, 2006, č. 7, s. 56 - 65.

Jiří Pátek, Mimo, mimo mimořádný / Out of The Ordinaryty And Out of The Other Side, in: Adi Hoesle - Roman Buxbaum (eds.),Artists for Tichý - Tichý for Artists(kat. výst.) MG Brno, Kant, 2006.

Jiří Pátek,Dodatky k surrealistické inscenované fotografii Františka Povolného,     Bulletin MG, 2006, č. 61, s. 259 - 270.

Jiří Pátek,Inscenovaná fotografie 70. let. Lekce Epos a diskuse nejen o manýře, Bulletin Moravské galerie v Brně 2006, č. 62, s. 109 - 120.

Jiří Pátek, Do historie a proti historii. Problematika fyzického uchování umělecké fotografie, in:Sborník ze semináře STOP věnovaného konzervaci a restaurování fotografie a filmu, Národní muzeum v Praze, 15. 11. 2007. Vydala Společnost ochrany památek (STOP), Praha 2007.

Jiří Pátek, Souvislosti, prostupy, emoce, in: Tomáš Sniegoň - Jiří Pátek - Ladislav Plch,Rostislav Košťál retroperspektiva. Fotografie z let 1965 - 2007, Linx, Brno 2008, s. 6-7. (ISBN 978-80-86787-27-5)

Jiří Pátek, V upravené krajině, in: Jiří Pátek (ed.),Jiří Foltýn: V upravené krajině/ In a Modified Landscape, Nové čtení, MG Brno, 2008. (ISBN 978-80-7027-185-8)

Jiří Pátek,Příjemné závislosti. Inscenovaná fotografie 70. let/ Sweet Fixations. Staged Photography of the 1970s, Moravská galerie v Brně, 2009. (ISBN 978-80-7027-203-9)

Jiří Pátek, Příjemné závislosti. Inscenovaná fotografie 70. let/ Sweet Fixations. Staged Photography of the 1970s, Moravská galerie v Brně, 2009. (ISBN 978-80-7027-203-9)Mapa stránek