Vstupné

Pražákův palácMístodržitelský palác, Uměleckoprůmyslové muzeum

Vstupné do stálých expozic v Uměleckoprůmyslovém muzeu, Pražákově a Místodržitelském paláci: dobrovolné 

Přesné ceny vstupenek na jednotlivé výstavy najdete v informacích u konkrétních výstav - aktuální výstavy.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jurkovičova vila 

Vstup včetně výkladu stojí 100 Kč / snížené 50 Kč / rodinné 190 Kč / skupinové 75 Kč / osoba. Více informací ke vstupnému naleznete zde.

Vstupenky na komentované prohlídky zakoupíte předem na  GoOut.


Muzeum Josefa Hoffmanna 

Vstupné včetně výkladu: 80 / 40 / 150 Kč (základní / snížené / rodinné)

Zvýhodněné vstupné:

ZÁKLADNÍ TYPY VSTUPENEK: Vstupenka na aktuální výstavu, stálou expozici, doprovodný nebo edukační program ve svém názvu obsahuje zkratku P/S/V/R/SK, která rozliší, o jaký typ návštěvníka se jedná: R =rodinné pro 1-2 dospělí + děti (max 5 dětí ve věku do 15 let)   

SK = skupinové platí pro organizované skupiny od 10 lidí.           
Průvodce má vstup zdarma tj. obdrží vstupenku se zkr. V (nepočítá se do počtu skupiny)

VOLNÉ VSTUPNÉ (V) = zdarma

 • děti do 6 let
 • studenti a pedagogové škol s uměleckým zaměřením
 • držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod
 • váleční veteráni
 • novináři
 • doprovod školních skupin
 • členové profesních organizací (ICOM, AMG, Rada galerií)
 • pracovníci a členové Uměleckohistorické společnosti
 • držitelé průkazu Unie výtvarných umělců ČR
 • držitelé průkazu IAA (AIAP) Mezinárodní organizace výtvarných umělců UNESCO
 • členové Zväzu múzeí na Slovensku
 • pracovníci Národního památkového ústavu a členové ICOMOS
 • členové INSEA (Mezinárodní společnost pro výchovu uměním)
 • členové Asociace průvodců ČR
 • zaměstnanci Ministerstva kultury ČR (zaměstnanec + až 4 osoby zdarma)

ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (S) = 50% plného vstupného

 • děti od 6 do 18 let
 • senioři
 • zaměstnanci NDB
 • držitelé karty Ikea Family a každý člen rodiny 50 % ze vstupného
 • držitelé karty Absolventa Masarykovy univerzity
 • držitelé karty Karta Mládeže v ČR (EURO26)
 • držitelé Evropské karty mládeže (European Youth Card - EYCA)
 • držitelé karty ISIC, ITIC, IYTC
 • cestující IDS JMK s platnou jízdenkou na MHD
 • členové Klubu českých turistů
 • členové KPVU
 • držitelé karty Art &  Antiques
 • držitelé karty ALLIANCE FRANCAISE
 • držitelé karty časopis FOTO

RODINNÉ VSTUPNÉ (R)

pro 1 až 2 dospělé osoby s max. pěti dětmi do věku 15ti let

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ (SK) = 75Kč za osobu + doprovod 1-2 osoby skupiny zdarma

pro organizované skupiny od 10 lidí, průvodce má vstup zdarma a nepočítá se do skupiny

PLNÉ VSTUPNÉ (P)

pro ty, co nesplňují podmínky pro výhodnější vstupné typu S, V, R ani SK

 

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:

Moravská galerie v Brněneúčtujepříplatekza předem vyhlášenoukomentovanou prohlídku, která je organizována jako doprovodný program aktuální výstavy nebo stálé expozice.

VSTUPNÉ S PŘÍPLATKEM:

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA aktuální výstavy i stálé expozice, která NENÍ vypsána jako doprovodný program je zpoplatněna jednorázovým příplatkem ke vstupnému ve výši 300 Kč za prohlídku. Termín je možné předem dohodnout a to individuálně: edukace@moravska-galerie.cz.

Maximální počet návštěvníků ve skupině je 40. Výjimkou je Jurkovičova vila, kde je maximální počet osob 15 v rámci jedné prohlídky.

 

Jurkovičova vila a Rodný dům Josefa Hoffmannaje oprávněn účtovat komentované prohlídky mimo otevírací dobu s příplatkem:

 • vstupné za osobu +130 Kč
 • skupina: vstupné za osobu v režimu SK + jednorázově paušál 500 Kč za prohlídku

 

Jurkovičova vila, kde se konají komentované prohlídky v češtině každou celou hodinu(výjimkou jsou poledne v prázdninovém provozu), je oprávněna zpoplatňovat cizojazyčný výklad v obvyklém rozsahu příplatkem ve výši 30 Kč za osobu. U odborných výkladů zaměřených na interiérový design, stavebnictví apod. objednaných předem, přesahujících 60 minut je stanoven jednorázový příplatek ke vstupnému za prohlídku ve výši:

 • v českém jazyce:      300 Kč
 • v cizím jazyce:          500 Kč

 

 

Mapa stránek