Revitalizace UMPRUM

Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EU

MMR

Cílem projektu registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706 je transformace překonaného formátu Uměleckoprůmyslového muzea do nové podoby, Muzea Designu. Projekt byl realizován v letech 2016-2022. V rámci projektu došlo ke stavební obnově muzea a vytvoření nových výstavních ploch - zpřístupnění sbírkových fondů. Na terase Uměleckoprůmyslového muzea byla vybudována klidová zóna pro návštěvníky. Bylo modernizováno technické a technologické zázemí, nakoupeno vybavení, restaurovány sbírkové předměty.

 

 

 

 

 

Mapa stránek