Dějiny umění a Bildwissenschaft: styčné plochy, interakce, rozpory

Dějiny umění a Bildwissenschaft:  styčné plochy, interakce, rozpory
28.-29. března 2013


Mezinárodní konference pořádaná Centrem pro dějiny obrazu a vizuální kulturu FF MU ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně

Konference se bude zabývat  situací a perspektivami obecné vědy o obrazech (Bildwissenschaft) ve vztahu k dějinám umění a v  prostředí soudobé univerzity. Významní zahraniční i domácí odborníci budou mj. hledat odpovědi na otázky zda je možná obecná teorie obrazu, spojující umělecké a vědecké zobrazování či  jaké jsou možnosti a limity přenosu specifických konceptů a metod analýzy a interpretace obrazu mezi humanitními a vědeckými disciplinami.

Ve spolupráci s MG pořádá Goethe Institut v Praze a Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kulturu FF MU, v rámci projektu Inovace studijního programu dějin umění o zaměření na vizuální kulturu, reg.č.projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0216.

Vstup volný. Registrace předem nutná: Jitka Matulová (matulova@mail.muni.cz).

OPVK_MU_01.jpg

Goethe.jpg


PROGRAM KONFERENCE

Čtvrtek 28. března 2013
09.00 Slavnostní zahájení
09.30 Matthew Rampley, University of Birmingham
Bildwissenschaft and Visual Studies: Uneasy Partners
09.55 Ingeborg Reichle, Humboldt Universität Berlin
Images in Art and Science and the Quest for Bildwissenschaft
10.20-10.40 diskuse
10.40-11.00 přestávka
11.00 Raphael Rosenberg, Universität Wien
Empirical Bildwissenschaft
11.25 Jason Gaiger, Oxford University
Non-Conceptualism and the Cognitive Value of Images
11.50-12.10 diskuse
12.10-13.30 přestávka
13.30 Aud Sissel Hoel, Norwegian University of Science and Technology Trondheim
Image Theory across Arts and Sciences
13.55 Ladislav Kesner, Masaryk University Brno
Bildwissenschaft and Images "Behind the Eyes"
14.20-14.40 diskuse
14.40-15.00 přestávka
15.00-16.00 Keynote lectureHorst Bredekamp, Humboldt Universität Berlin
Art History as Bildwissenschaft
16.00 závěrečná diskuse

Pátek 29.  března 2013
9.00 Marie Rakušanová, Charles University Prague
The Magic of the Image and Images of Magic
9.25  Lutz Robbers, Bauhaus-Universität Weimar
No Pictorial Detour: Architecture as Bildwissenschaft?
9.15 Harald Klinke, Georg-August Universität Göttingen
Kunstgeschichtliche Bildwissenschaft: Experiences in higher education -  a field report
10.15-10.35 diskuse
10.35-10.55 přestávka
10.55 Marius Kwint, University of Portsmouth
Brains: the Mind as Matter
11.20 Nina Samuel, Bard Graduate Center New York
Mandelbrot in the Museum: Exhibiting Bildwissenschaft in New York
12.05-12.25 diskuse
12.25-13.30 přestávka
13.30 Gabriele Werner, Weißensee Kunsthochschule Berlin
Engenderment / Equipment / Testimony
13.55 Dominika Grygarová, Charles University Prague
Undecidability (indécibilité) as a theoretical approach to the Art History-Bildwissenschaft controversy
14.20 Barbora Kundračíková, Masaryk University Brno
Aesthetics at the end of the history of art. Arthur C. Danto & Comp.
14.45   závěrečná diskuse

2.jpg


3.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

Mapa stránek