Kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké

Základ kolekce uměleckých děl Moravské galerie v Brně pro nevidomé a slabozraké návštěvníky byl poprvé prezentován na výstavě Možná sdělení (2001). Díla, která byla speciálně pro kolekci vytvořena nebo vybrána s ohledem na jejich určení, jsou odrazem hledání možností komunikace v individuálním pojetí různých autorů.

V tomto jedinečném souboru jsou obsažena díla autorů počítající s komplexností smyslového zážitku - objekty Jiřího Koláře, Adrieny Šimotové, Václava Ciglera, Radka Kratiny, Monogramisty T. D., Petra Nikla, Markéty Varádiové, Miloše Cvacha, kresby a grafiky Dalibora Chatrného, Olgy Karlíkové, zvukové záznamy Milana Grygara, vizuální poezie Jiřího Valocha, autorské knihy Petra Babáka, Elišky Čabalové, Jany Honecové, Lubomíra Jarcovjáka, Miroslavy a Lubomíra Krupkových, Sophie Curtil, Pavlíny Doležalové, čerpané papíry Miroslavy Symonové.

Chaotická plejáda různých forem, přístupů a možností, které jsou ve sbírce představeny, bez patrného systému skladby, odpovídá její koncepci, která do popředí staví prožitek z umění, subjektivní lidskou zkušenost. Naopak v pozadí se ocitá problém dějinné souvislosti uměleckých děl, problémy kontinuity a diskontinuity. Umělecké dílo je zde vnímáno především jako prostředek sociální a kulturní komunikace.

Vybraná díla jsou prezentována v Uměleckoprůmyslovém muzeu formou menší stálé expozice s možností haptického kontaktu pro nevidomé a slabozraké návštěvníky.
Pro návštěvu a prohlídku kolekce uměleckých děl Moravské galerie v Brně pro nevidomé a slabozraké kontaktujte prosím Miroslava Divinu.

Souvislosti

Výstavy
Možná sdělení
Odkazy
Yvona Ferencová

Mapa stránek