Poselství barev, tvarů a myšlenek

Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji - příspěvek k péči o kulturní krajinu a evropskou integritu
1/11/2004-31/10/2005

"Nechť Maulbertschova skvělá díla ochrání Vaši zemi" (Jakob Schmuzer, 1796). Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji - příspěvek k péči o kulturní krajinu a evropskou integritu.

Po velkých výstavách pozdně gotického umění na Moravě (Europalia, Brusel 1997; Brno - Olomouc - Opava 1999; Řím 2000) a výstavě V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1650 - 1780, pořádané v rámci České kulturní sezóny ve Francii v partnerském městě Rennes, začala Moravská galerie v Brně v listopadu letošního roku realizovat mezinárodní výzkumný projekt, jehož vyvrcholením bude výstava Umění a civilizace na Moravě doby barokní, plánovaná na rok 2007.

Projekt má název Poselství barev, tvarů a myšlenek s podtitulem "Nechť Maulbertschova skvělá díla ochrání Vaši zemi" (Jakob Schmuzer, 1796). Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji - příspěvek k péči o kulturní krajinu a evropskou integritu. Jeho klíčovým tématem je dílo přední osobnosti středoevropského malířství 18. století Franze Antona Maulbertsche a umělců jeho okruhu (Josefa Winterhaldera ml., F. X. Leichera, J. V. Bergla, J. Sterna) na území bývalého Rakouska-Uherska.

Cílem projektu je obnovit mezinárodní a mezioborovou spolupráci s praktickým a dlouhodobým výsledkem, respektive za účelem zpřístupnění dosud opomíjených památek barokního umění, jak movitého tak nemovitého charakteru, a jejich zhodnocení, a výhledově za účelem vytvoření platformy pro přípravu dalších projektů. Na projektu se podílí řada tuzemských institucí.

Ohniskem projektu je záchrana a obnova unikátního kostela Bičovaného Spasitele v Dyji u Znojma, který je pro svůj havarijní stav již několik desetiletí nepřístupný. Jedinečný doklad závěru barokní kultury na Moravě byl vystavěn v letech 1769-1775 nákladem premonstrátského kláštera v Louce u Znojma, v následujících letech byla provedena fresková výmalba a byl zařízen interiér kostela a roku 1778 byl kostel vysvěcen. Dyje (dříve Milfroň, Mühlfraun) byla vyhledávaným poutním místem, jehož význam podmiňovalo působení a široký kulturní rozhled louckých premonstrátů. Loucký klášter patřil k významným klášterním komplexům v Evropě a jeho působení zanechalo dodnes výrazné stopy v památkovém fondu podunajských států. Zatímco v Louce se vnitřní zařízení, vytvořené předními umělci vídeňského okruhu, až na výjimky nedochovalo, interiér kostela v Dyji zůstal téměř v původním stavu. Na jeho vytvoření se podílel právě Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) se svými spolupracovníky Josefem Winterhalderem ml., Felixem Ivo Leicherem a Johannem Berglem. Ojedinělý ikonografický program vyjadřuje tajemství Spásy a jeho autorem je pravděpodobně správce dyjské řádové rezidence P. Gerlach Hengel. Restaurátorské práce na objektu zahájené v 70. letech byly přerušeny a následné pokusy o opravu a zpřístupnění památky nebyly úspěšné. Teprve v letošním roce, na základě tohoto projektu, bylo započato s přípravnými pracemi a zajištěním statiky objektu (financováno z fondu Záchrany kulturního dědictví MK ČR).

 

 

Mapa stránek