Bulletin

Vydavatel: Moravská galerie v Brně

Sídlo redakce: Husova 18, 662 26 Brno

Šéfredaktor: Jan Press

Redakce: Rostislav Koryčánek

Produkce: Miroslava Pluháčková

Grafické zpracování:  Lukáš Kijonka

Redakční rada: 

Terezie Petišková (Dům umění města Brna)
Markéta Žáčková (FaVU VUT v Brně)
Jan Zálešák (FaVU VUT v Brně)
Jindřich Chatrný (Muzeum města Brna)
Petra Hanáková (SNG Bratislava)
Lada Hubatová-Vacková (UMPRUM, Praha)
Tomáš Winter (AV ČR, Praha)
Ondřej Jakubec (FF MU, Brno)

Bulletin Moravské galerie v Brně je recenzovaným neimpaktovaným periodikem.

Od roku 2015 vychází dvakrát ročně.

Evidenční číslo MK E 22020.

ISSN 0231-5793

Kontakt: bulletin@moravska-galerie.cz

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLA: 
BULLETIN MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ Č. 79/2019 
Jakým způsobem lze zprostředkovávat umění? Nové číslo bulletinu se věnuje nejen lektorským oddělením, galerijním animacím a vizuální gramotnosti, ale i knihám o výtvarném umění určeným dětským divákům, artotékám či digitalizaci sbírek. Odborné příspěvky doplňují rozhovory s Leszkem Karczewskim, vedoucím lektorského oddělení v Muzeu Sztuki, a Milošem Cvachem, jenž stál u založení Dětského ateliéru v Centre Pompidou.
Odborná editorka: Silvie Šeborová

BULLETIN MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ Č. 80/2019
BAUHAUS 100: Brněnské reflexe v architektuře, designu, fotografii a filmu
Příspěvky tohoto bulletinu jsou tematicky vázány k stoletému výročí Bauhausu a jeho reflexích v utváření brněnské moderní vizuální kultury.
Odborná editorka: Marta Sylvestrová


TÉMATA NÁSLEDUJÍCÍCH ČÍSEL BULLETINU MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ:

BULLETIN MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ Č.  81/2020 
Translokalita - migrace - kulturní a umělecká výměna
Migrace je neustálý proces propojující lokality a lidi navzdory geografickým vzdálenostem a hranicím, je jedním z formativních principů současného mezinárodního uměleckého provozu.
Odborný editor: Petr Tomášek 

BULLETIN MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ Č.  82/2020
Postmoderna
Toto číslo Bulletinu MG bude jedním z výstupů badatelského projektu "Postmoderna".
Odborný editor: Rostislav Koryčánek 


Návrhy příspěvků do těchto tématických čísel. přijímá redakce v elektronické podobě. Viz obecné zásady pro autory Bulletinu Moravské galerie v Brně.

Etický kodex periodika ke stažení zde.

Mapa stránek