Knihovna dětem

Knihy o umění pro děti

V knihovně Moravské galerie je pro děti všech věkových kategorií připravena řada knih věnujících se výtvarnému umění, architektuře i designu, které byly vydány mimo jiné i významnými světovými muzei a galeriemi. Dočtete se v nich kupříkladu příběhy jednotlivých malířů a sochařů, ale i to, jak se na obrazy s dětmi dívat a jak umělecká díla vnímat. Všechny publikace jsou doplněny ilustracemi a fotografiemi, které malé čtenáře vtáhnou do vizuálního světa výtvarného umění.

knihovna dětem 1

Zveme všechny zvídavé hlavičky do knihovny, kde jim naše pracovnice knížky zapůjčí do dětské studovny alias Herny v přízemí budovy Pražákova paláce, vybraná díla je dokonce možné vzít si s sebou domů. Stačí jen, aby se jeden z rodičů stal čtenářem Knihovny Moravské galerie, díky čemuž i on sám může pravidelně pročítat různorodé tematické knihy a časopisy, které máme v našem bohatém knihovním fondu k dispozici. 

Informace pro školy

Studentům i pedagogům nabízíme pomoc nejen při studiu a vyučování, ale i při získávání informací v rámci jiných uměleckých, kulturních a estetických aktivit. Součástí naší nabídky jsou exkurze pro studenty do knihovny MG, kde poznají, jak knihovna funguje, jaké druhy informace jim nabízí a jak je schopna jim pomoci při studiu. Po konkrétní domluvě jsme schopni nabídnout také konvolut literatury k tématu, které potřebujete hlouběji prostudovat nebo probrat se svými studenty. Také nabízíme prostor, literaturu a informace pro workshopy, zaměřené na obor dějin umění, které lze u nás uskutečnit ve formě vyučování, či samostatné práce studentů přímo v prostorách knihovny.

Kontakt
knihovna@moravska-galerie.cz
Tel.: +420 532 169 127 

 


Mapa stránek