Velká válka

Celorepublikový projekt Velká válka je připravován ke 100. výročí začátku první světové války, které si připomeneme v létě 2014. 

U příležitosti tohoto výročí bude realizován projekt dokumentující a prezentující tuto historickou událost v šíři mnoha oblastí a oborů. Do projektu je zapojeno osm předních muzejních institucí, z nichž každá se bude zaměřovat na jednu z oblastí války se týkající.

Spolupracující organizace:

Technické muzeum v Brně

Moravské zemské muzeum

Národní technické muzeum

Moravská galerie v Brně

Muzeum města Brna

Vojenský historický ústav Praha

Národní památkový ústav - zámek Konopiště

Poštovní muzeum

Společné oficiální zahájení projektu je plánováno na 28. června 2014. Již od dubna budou probíhat na mnoha místech doprovodné programy a akce, připomínající dílčí historické události, a pietní akty.

Do výstav je zahnuta i muzejní pedagogika, proto ve výstavách nebudou chybět interaktivní prvky, které zaujmou především nejmaldší generaci návštěvníků. Populární hravou formou příjmou žáci a studenti nejvíce informací, které jim díky obrazovým znázorněním a simulovaným prožitkům utkví v paměti lépe, než klasické učení z knih. Přesto chceme zachovat tématu odpovídající vážnou, místy až pietní atmosféru.

Moravská galerie v Brně si klade za cíl vyzdvihnout význam vlnařského průmyslu pro město Brno, nejdůležitějších textilních továren, architekturu továrních objektů, urbanistické změny a celkovou změnu životního stylu související s rozmachem vlnařství. 

logo

Mapa stránek