Restaurátorské oddělení

Ida Radványiová      
vedoucí oddělení, restaurátorka papíru a fotografií

+420 532 169 411/ 420
ida.radvanyiova@moravska-galerie.cz

Lucia Belková
restaurátorka obrazů a soch
+420 532 169 421 / 412
lucia.belkova@moravska-galerie.cz

Miroslav Kluka
restaurátor nábytku
+420 532 169 409
miroslav.kluka@moravska-galerie.cz

Lukáš Kůra
restaurátor keramiky, porcelánu a skla
lukas.kura@moravska-galerie.cz

Alena Hejduková
restaurátorka papíru
+420 532 169 413
alena.hejdukova@moravska-galerie.cz

Jana Kviatkovská
restaurátorka 
jana.kviatkovska@moravska-galerie.cz


 

 

 

Mapa stránek