Kontakt

Mgr. Rostislav Koryčánek (*1972, Uherské Hradiště)

Centrum nových strategií muzejní prezentace, vedoucí, kurátor MG

Po studiu na Střední zemědělské škole v Uherském Hradišti nastoupil na seminář dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. 2000). V letech 1996-2001 studoval obor sociologie na Fakultě sociálních studií MU, kde absolvoval s prací na téma "Město jako ideální krajina nacionalismu". V letech 2001 aţ 2002 navštěvoval doktorandské studium v semináři dějin umění FF MU v Brně. Zaloţil architektonický časopis Era 21 (2001) v rámci vydavatelství ERA v Brně, jehož byl pět let šéfredaktorem. Jeho zájem o architekturu se promítl i do organizování a moderování "Kulatých stolů architektury" (Architektonické školství, Architektura a média etc.) nebo pořádání festivalu architektonických filmů ve Švýcarsku za podpory nadace Pro Helvetia. Za nejlepší kritický text v oblasti architektury získal ocenění Raymonda Rehnicera. Mezi lety 2007-2012 působil jako ředitel Domu umění města Brna. Po ukončení zde setrval jako manažer projektu "Brněnské architektonické stezky". Od roku 2011 působí ve vědecké radě FaVU VUT v Brně a je kurátorem několika výstavních projektů zabývajících se architekturou.

 

Adresa: Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
E-mail: cens@moravska-galerie.cz
Tel.:
+420 532 169 121

Rostislav Koryčáenk
vedoucí CENS
+420 778 533 134
rostislav.korycanek@moravska-galerie.cz

Mapa stránek