Velká válka - Haličské hřbitovy Dušana Jurkoviče

Dušan Jurkovič byl za první světové války v roce 1916 povolán do rakouské armády a nastoupil v Krakově do oddělení pro výstavbu vojenských hřbitovů, které bylo zřízeno při velitelství rakouské armády s cílem pietně pochovat padlé na místech největších bitev z let 1914-15, kde se střetly ruské proti německým a rakousko-uherským vojskům. Jurkovič při práci na hřbitovech využil své zkušenosti a cit pro zakomponování staveb do krajiny, ale také smysl pro genia loci daného místa. Z toho hlediska se jeho krakovským zadáním nejvíce blížila jeho dřívější práce na křížové cestě na poutním místě na Sv. Hostýně (1903-4). V Haliči vytvořil 33 hřbitovů, ve kterých vycházel z klasické tradice tvorby pomníků, jen zdrsnil a archaizoval některé používané vzory a formy, čímž se i v této kategorii staveb přiblížil k lidovému umění.

Fotografie Kamila Tilla zachycují Jurkovičovy hřbitovy v té podobě, v jaké se zachovaly do současnosti. Ke každému místu nafotil několik záběrů, které podávají svědectví o  Jurkovičově citlivosti pro terén a krajinu, pro pietní vyznění místa, pro vyjádření tragického dramatu, které se na strategickém prostranství odehrálo. Fotografie vojenských hřbitovů předávají dodnes mírové poselství nastupujícím generacím.

 

Mapa stránek