Petr Tomášek

Petr Tomášek (*1976)
kurátor

V roce 2002 absolvoval studium oborů dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě MU v Brně a nastoupil interní doktorské studium tamtéž. Začátkem roku 2005 přijal místo asistenta kurátora sbírky starého umění v Moravské galerii v Brně, od roku 2008 zde působí jako kurátor sbírky malířství a sochařství středověku a raného novověku.

Spolupracoval při přípravě řady větších i menších výstav a publikací. Svůj odborný zájem směřuje na dějiny sběratelství a umění 18.-19. století, v rámci disertační práce zpracovává dějiny zámecké obrazárny v Rájci nad Svitavou.

výstavní aktivity (výběr):

"Johann Baptist Straub: Přípravné práce v barokní sochařské praxi", autor výstavy a kurátor, MG v Brně, 2009-2010

"Zdaleka i zblízk : Středověké importy v moravských a slezských sbírkách", kurátor výstavy (spolu s Kaliopi Chamonikolou), MG v Brně, 2009-2010

"Smělými tahy: Barokní olejové skici z Grazu", kurátor výstavy, MG v Brně, 2009

"Sběratelé a mecenáši III: Salmové", autor výstavy a kurátor, MG v Brně, 2008

 "...z lásky k umění a sobě pro radost: Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843-1894)", podíl na přípravě výstavy a výběru exponátů, spoluautorství katalogu, MG v Brně, 2004

bibliografie (výběr):

Petr Tomášek, Sběratel, umělecký historik a šlechtic Christian ze Salm-Reifferscheidtu, in: Jiří Kroupa - Michaela Šeferisová Loudová - Lubomír Konečný (eds.),Orbis artium : K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 739-753. ISBN 978-80-210-4972-7; ISSN 1211-3034.

Petr Tomášek, Obrazy tisíce a jedné noci : Orientální figurální malba 19. století ve sbírce Moravské galerie v Brně.64. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno : Moravská galerie v Brně, 64, 2008, s. 61-68. ISSN 80-7027-143-4.

Petr Tomášek, Zdroje nákupů německého a nizozemského malířství ve sbírce Heinricha Gomperze.61. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno : Moravská galerie v Brně, 61, 2005, s. 61-70. ISSN 80-7027-143-4.

Petr Tomášek, Německé malířství, Nizozemské malířství, in: Jana Svobodová - Kateřina Svobodová (eds.),"...z lásky k umění a sobě pro radost..." : Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843-1894)(katalog výstavy). Brno : Moravská galerie v Brně, 2004, s. 177-275. ISBN 80-7027-127-2.

Petr Tomášek, Podíl pražského kulturního prostředí na formování obrazové sbírky rájeckých Salm-Reifferscheidtů kolem poloviny 19. století.Opuscula historiae artium, Brno : Masarykova univerzita, F 47, 2003, s. 45-59. ISSN 1211-7390.Mapa stránek