Provozně technické oddělení

Zbyněk Kroča
vedoucí provozně technického oddělení
+420 532 169 152; +420 602 743 084
zbynek.kroca@moravska-galerie.cz
provoz@moravska-galerie.cz

Jan Saňka
investiční technik
+420 532 169 121, +420 773 072 310
jan.sanka@moravska-galerie.cz

Jan Plocek
referent investic a správy budov
+420 532 169 154
jan.plocek@moravska-galerie.cz

Soňa Michálková
referent-specialista na veřejné zakázky
+420 532 169 227
sona.michalkova@moravska-galerie.cz

Vladimíra Hojgrová
projektový manažer
vladimira.hojgrova@moravska-galerie.cz

Mapa stránek