Sbírka a archiv Jiřího Valocha

Sbírka Jiřího Valocha byla dosud nejkomplexněji prezentována jako součást stálé expozice ART IS HERE: Nové umění po roce 1945, která byla v Moravské galerii otevřena v roce 2015 a jejímž smyslem je prezentovat lokální výtvarnou scénu s jejími mezinárodními přesahy a konexemi.

Základním těžištěm sbírky jsou umělecké tendence, které se na české a mezinárodní scéně začaly prosazovat od počátku 60. let (vizuální poesie, konceptuální umění, počítačová grafika, geometrická abstrakce, poštovní umění). Vedle samotné sběratelské vášně svého autora dokládá jeho pozici mezinárodně etablovaného umělce. Řada děl obsažených ve sbírce (například tvorba Adrieny Šimotové, Vladimíra Boudníka, Zdeňka Sýkory, Milana Knížáka, Ladislava Nováka, Aleny Kučerové, Jana Steklíka, Mariana Pally, Stana Filka, Júlia Kollera a dalších) je spojena s Valochovou kurátorskou činností v Domě umění města Brna, kde působil od poloviny 60. let do roku 2002. Velkou část sbírky tvoří umělecký materiál dokládající historii efemérních projevů, které jsou zpětně doloženy v podobě fotografické, případně textové dokumentace. Například koncept Neviditelné sochy od německého autora Josepha Beuyse reprezentuje jím signovaná pohlednice, akční umění dokládá celá řada fotografií.

Společně se sbírkou byl Moravskou galerií v Brně převzat také archiv, jehož prostřednictvím nejenže lze zmapovat Valochovu uměleckou a kurátorskou činnost, ale zároveň můžeme získat široký obraz o historii brněnské konceptuálně orientované scény s jejími mezinárodními kontexty. 

Kurátorka: Jana Písaříková, 778 522 853, jana.pisarikova@moravska-galerie.cz

Archivářka: Viola Borková, viola.borkova@moravska-galerie.cz  

MP_Archiv Jiri Valoch 2020_0020

Mapa stránek