Petra Medříková

Petra Medříková (*1976)
kurátorka

Studovala dějiny umění a muzeologii na Filozofické fakultě MU v Brně. V letech 2000-7 pracovala v Asociaci muzeí a galerií ČR, v letech 2007-2012 v Národním památkovém ústavu (ú.o.p. střední Čechy). Od roku 2012 je kurátorkou sbírky fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně.

Zaměřena na historickou fotografii 19. století, fotografii ve sbírkách hradech a zámků v ČR, šlechtický portrét v malbě a portrétní fotografie šlechty v habsburské monarchii.

Výstavy

Kurátor výstavy v MG (autorka výstavy Monika Faber, Photoinstitut Bonartes): Rudolf Koppitz, MG Brno, 2013

Bibliografie

Medříková, Petra: Obrazové portrétní sbírky na zámku Mnichovo Hradiště. In: Sborník výzkumných prací, Praha 2009, s. 99-110

Medříková, Petra: Letadla, akty, venkované. Rudolf Koppitz v Moravské galerii, In Art&Antiques 4, 2013, s. 10-15

 

Mapa stránek