Cena Michala Ranného

V rámci své veřejně prospěšné činnosti zejména v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o ně či v oblasti poskytování veřejně kulturních služeb může spolek Přátel Moravské galerie, z.s. získávat finanční prostředky z vlastních zdrojů (kolektivního mecenátu), případně z různorodých zdrojů grantové povahy či jiné podpory. 

Cena Michala Ranného

Přátelé MG udělují jako hlavní pořadatel jednou za dva roky cenu Michala Ranného na památku významné osobnosti českého umění šedesátých a sedmdesátých let 20. století vybranému umělci za osobitý přínos v oboru výtvarného umění.

Cena je vypisována od roku 1999 a je určena českým výtvarným umělcům bez omezení věku a statní příslušnosti. Oceňuje výtvarnou práci, která je jak po formální, tak také po obsahové stránce zásadním obohacením české vizuální kultury, a jejíž dílo dokáže ovlivnit nastupující generaci umělců.

V minulosti byli takto oceněni od roku 2000 tito autoři: Dalibor Chatrný, Miroslav Šnajdr, Stanislav Kolíbal, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Milena Dopitová, Daniel Balabán, Václav Stratil a Marian Palla.

Michal Ranný (1946, Brno - 1981, Praha), jehož památce je cena věnována, byl významnou, předčasně zemřelou osobností české moderní malby. V jejím kontextu byl předním představitelem krajinářské kresby směřující k subjektivně podbarvené lyrické abstrakci (navázání na Jiřího Johna a Roberta Hliněnského): v jeho díle se přírodní, kamenné či neorganické formy často mísí s jistým existenciálním obsahem. Přes tragické přerušení svého díla se sám stal osobním příkladem a inspirátorem pro řadu dalších výtvarníků.

 

Mapa stránek