O nás

Přátelé Moravské galerie v Brně, z.s. nabízí svým členům možnost podílet se na uměleckém a kulturním programu Moravské galerie. Pokud se přihlásíte do spolku, díky tomuto členství:

(a) se můžete blíže seznámit se sbírkami Moravské galerie, s badatelskou prací pracovníků galerie a budete informováni o dalším směřování galerie,

(b) prostřednictvím finanční podpory se budete podílet na obohacení galerijních sbírek, na jejich konzervaci a na kvalitě umělecko-historického výzkumu, vydávaných publikací a práce s veřejností,

(c) podpoříte rovněž další veřejně prospěšné aktivity, jako např. akvizici knih pro veřejnou knihovnu, pořádání výchovných programů, koncertů, přednášek, apod.

(d) naopak můžete využívat některé z nabízených benefitů jako odměnu za svou podporu.

Formy spolkové činnosti:

[ pro galerii ]

Kolektivní mecenát: Příspěvky, které získáváme od svých členů, resp. další finance z aktivit spolku jsou určeny na konkrétní umělecká díla - na jejich nákup, restaurování a prezentaci.      

[ v galerii ]

Kurátorská zastavení: Kurátoři tvoří základ činnosti každé uměleckohistorické galerie. Členové spolku je mohou při pravidelných setkáváních blíže poznat a seznámit se přitom i s charakterem sbírek, jež jsou jimi spravovány.

[ do galerie ]

Za věděním o umění: V rámci těchto aktivit se členové spolku mohou seznámit se zajímavými hosty, badateli i tématy, která "hýbou" současným světem disciplíny dějiny umění. Přátelé MG tak poznají nejen zázemí vlastní galerie, ale také nejaktuálnější trendy evropského a světového dějepisectví umění ve všech jeho oborech pěstovaných v současnosti.

[ za galerií ]

Cesty za výstavami: Umělecká díla ze sbírek Moravské galerie se objevují i na výstavách mimo její vlastní půdu. Členové spolku se mohou podívat na významné výstavy i dalších institucí u nás i v zahraničí, většinou za exkluzivního doprovodu autorů výstav.

[ o galerii ]

Informace a edice: Členové spolku jsou pravidelně informováni o činnosti a plánech Moravské galerie. Současně jsou pro ně připravovány speciální edice a nabídky uměleckých děl a předmětů uměleckého řemesla.

Mapa stránek