Velká válka v knihovně Moravské galerie v Brně

Ke stému výročí vzniku I. světové války knihovna vybere ze svého bohatého knižního fondu ukázky  dobových monografií a výstavních katalogů z oblasti českého výtvarného umění s tematikou této významné tragické události světových dějin.

Po skončení I. světové války  ve dvacátých letech 20. století se objevily na českém knižním trhu publikace, které podávaly svědectví o válečných zážitcích českých výtvarníků, z nichž mnozí  se aktivně účastnili bojů na evropských frontách.

K zajímavým dokladům patří např. albaČeskoslovenské legie ve FranciiaČeskoslovenské legie v Rusku, na jejichž vzniku se podíleli  František Kupka, Otto Gutfreund, Otakar Nejedlý a řada dalších výtvarníků a která výtvarně zdokumentovala aktivity Československých legií ve Francii a Rusku. Malířská alba obsahují propagační materiály, plakáty, kresby  a ilustrace, které vznikly během I. světové války a  v letech 1918-1920, kdy na Sibiři působili čeští legionáři.  O  poválečné vydání alb se postaral Památník odboje v Praze v letech 1922 - 1923. Dnes představují nejen uměleckohistorický pramen , ale  stávají se i předmětem sběratelských zájmů.

Silné osobní zážitky z válečných let  popisuje kniha Josefa Váchala Malíř na frontě,Soča a Itálie 1917-18. Váchalovy vzpomínky na pobyt v   rakouské armádě a na  italských bojišťích doprovázejí  autorovy dřevorytové ilustrace a vydala je   vlastním nákladem jeho celoživotní družka Anna Macková v roce 1929.

Do těchto a řady dalších  zajímavých dobových knih s válečnými motivy a tématy  budou mít zájemci  možnost nahlédnout a začíst se v prostorách studovny knihovny Moravské galerie v Brně.

Mapa stránek