Předsednictvo

Statutárním orgánem spolku je předsednictvo, které je pro období 2014-2016 zvoleno v následujícím složení:

Předseda spolku Přátelé Moravské galerie v Brně

Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

mezinárodně uznávaný přední český teoretik v oblasti výtvarného umění, dlouholetý vedoucí Semináře dějin umění na FF MU v Brně, významný pedagog a autor mnoha odborných publikací

Místopředseda spolku Přátelé Moravské galerie v Brně

Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.

rektor Masarykovy univerzity v Brně v letech 1992-1998, významný fyzik, univerzitní profesor, dlouholetý člen odborných komisí a mnoha poradních sborů se zaměřením na kulturu, iniciátor a realizátor galerie uměleckých děl v kampusu v Bohunicích

Volení členové předsednictva 

Doc. Mgr. Irena Armutidisová

děkanka na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě multimediálních komunikací, iniciátorka mnoha výtvarných projektů a výstav

Ing. arch. Petr Haimann

bývalý ředitel Střední umělecké školy, organizátor výstavního a kulturního dění

Libuše Činková

dlouholetá pracovnice Ústavního soudu v oblasti protokolu, organizace a zajišťování oficiálních návštěv a jednání, nadšená zájemkyně o výtvarné umění a kulturu

RNDr. Milan Fránek, DrSc.

přední český vědecký pracovník v oblasti biochemie a biotechnologie se zájmem o klasické moderní umění. Řešitel řady národních a mezinárodních  výzkumných projektů v uvedených oborech

Mapa stránek