Dokumenty

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014 - 2018

Zřizovací listina Moravské galerie v Brně
Zřizovací listina Moravské galerie v Brně ozřejmuje právní postavení této organizace, vymezuje základní účel zřízení organizace a předmět její hlavní činnosti.

ICOM Etický kodex pro muzea
Jedním ze základních fundamentů ICOMu je ICOM Etický kodex pro muzea. Soustředí základní standardy profesionální práce a činnosti muzeií a jejich zaměstnanců. Vstupem do organizace ICOM přijímají její členové Etický kodex jako závazný dokument pro své činnosti.

Poradní orgány Moravské galerie v Brně
Strategie vlády v boji s korupcí  - zveřejňování poradců a poradních orgánů 

Koncepce sbírkotvorné činnosti Moravské galerie v Brně

Interní protikorupční program


Mapa stránek