Tvář zemřelého a raně křesťanský svět

Tvář zemřelého a raně křesťanský svět
(Theface of the dead and the early christian world)

Mezinárodní kolokvium
18. října 2012, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 / přednáškový sál

V rámci projektu OP VK Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury pořádají Seminář dějin umění Masarykovy univerzity spolu s Moravskou galerií v Brně mezinárodní kolokvium.

Dr. Ivan Foletti (Université Lausanne a Masarykova univerzita) pozval do Brna přední specialisty v oboru dějin raného středověku a vizuálních studií, aby probrali různé aspekty studia funkce pohřebních obrazů mezi koncem starověku a začátkem středověku a pokusili se vysvětlit, proč starověké pohřební tradice obrazu mizí a jsou nahrazovány odlišnými způsoby. Přednášky budou prosloveny česky a anglicky (s českým shrnutím).

kolokvium_tvar zemreleho.JPG

PROGRAM MEZINÁRODNÍHO KOLOKVIA

Tvář zemřelého a raně křesťanský svět
(Theface of the dead and the early christian world)
Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslového muzea, Husova 14, přednáškový sál

10:00 Ivan Foletti, Masaryk University of Brno and University of Lausanne

Fyziognomický obraz jako nástroj rétoriky: "portréty" v San Vittore in Ciel d'oro v Miláně a v San Paolo Fuori le Mura v Římě / Physiognomic representations as a rhetoric instrument: "portraits" in San Vittore in Ciel d'oro and San Paolo fuori le mura

10:45 Chiara Croci, University of Münster and University of Lausanne
Portraiture on early christian gold-glasses: some observation.

11:30 Stefano D'Ovidio, University of Naples "Federico II"
Devotion and memory: episcopal portraits in the Cripta dei vescovi in Naples

14:00 Nicolas Bock, University of Lausanne
Pictura tacens in pariete loqui. Poetic competition and Early Christian portraiture around 400

14:45 Valentina Cantone, University of Padova
The syncretic portrait. Visual contaminations in Early Christian Art

15:30 Ladislav Kesner, Masaryk University of Brno
Tvář a smrt v ranné Číně / Face and Death in Early China


Další informace, fotografie nebo videa k události: http://www.phil.muni.cz/dejum/CDO/

esf_loga.jpg

Mapa stránek