Vědecká činnost

ODBOR VOLNÉHO UMĚNÍ


Ondřej Chrobák | vedoucí odboru volného umění a kurátor sbírky malířství a sochařství moderního a současného umění

Petr Ingerle | kurátor sbírky kresby a grafiky moderního a současného umění

Zdeněk Kazlepka | kurátor sbírky starého umění a 19. století - kresba a grafika

Petr Tomášek | kurátor sbírky starého umění a 19. století - malířství a sochařství

Jana Písaříková | kurátorka


ODBOR UMPRUM


Ondřej Chrobák | vedoucí odboru užitého umění

Andrea Březinová | kurátorka sbírky textilu

Alena Krkošková | kurátorka sbírky kovy, orient a sklo

Marta Sylvestrová | kurátorka grafického designu

Jiří Pátek | kurátor fotografie a nových médií 

Antonín Dufek | emeritní kurátor


RESTAURÁTORSKÉ ODDĚLENÍ
Restaurátorské oddělení je zaměřeno na výzkum a ochranu sbírkových fondů. Odborné i laické veřejnosti poskytuje konzultace k problematice restaurátorství, včetně určení původnosti děl. Vedle publikační činnosti, pořádá specializované přednášky a semináře a spolupracuje s řadou institucí u nás i v zahraničí.
S činností oddělení se můžete blíže seznámit v sekci Restaurátorské oddělení.


Terezie Vávrová | vedoucí restaurátorského oddělení, restaurátor obrazů, soch a nástěnné malby

Michal Žďárský | koordinátor pro vědu a výzkum,  michal.zdarsky@moravska-galerie.cz

 

Mapa stránek