Marta Sylvestrová

PhDr. Marta  Sylvestrová (*1955)
kurátorka

1981 absolutorium Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
1983 PhDr., obor historie a teorie výtvarného umění, Masarykova univerzita v Brně
studijní pobyt
1990 duben - květen, North Carolina State University, Raleigh, USA (na pozvání Raleigh Art Gallery, North Carolina, USA)
1997 březen, studijní cesta pro 16 kurátorek ze zemí střední Evropy, Japan Foundation, Tokio a Kjóto, Japonsko
od r. 1978 -  členka redakční rady Bienále Brno (1984 - 1990 výkonná redaktorka)
od r. 1980 - 1986 odborný asistent v Moravské galerii v Brně
1986 - 2000 kurátorka sbírky užité grafiky, oddělení užitého umění Moravské galerie v Brně a členka Organizačního výboru Bienále Brno
1994 - 1995 na základě výběrového řízení - asistentka výzkumu projektu PEACE - Posters from Eastern and Central Europe 1945-95   na katedře historie a teorie výtvarného umění Manchester Metropolitan University, UK (vedoucí projektu Dr. James Aulich)
od r. 2000 kurátorka Bienále Brno
od r. 2001 vedoucí sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně
od r. 1990 - 2000  odborné přednášky a asistentka J. Flejšara (každoročně 2 týdny v červenci) na Letní škole grafického designu v Praze, North Carolina State University, vedoucí  školy Prof. Dana Bartelt, Loyola University New Orleans.

granty:

1996 - 1998 Research Support Scheme, Central European University, Praha (G.Soros); grant k pokračování výzkumu na projektu Posters from Eastern and Central Europe 1945-95

1996 - grant zahr. odboru MK ČR na uspořádání výstavy Český plakát 1960 - 1995, AIFACS, Dew Delhi a Swastik Vihar Punchkula, Chandigargh, Indie

1998 -Japan Foundation  Exhibition Support Programme  k projektu  ´Japanese Spiritual World in Art of Yokoo Tadanori.

1999 grantEU Raphael Programme 1999,  MG v roli spolupořadatele  výstavy, sympozií a publikací PEACE - Posters from Central and Eastern Europe 1945-95 (vedoucí projektu PhD. James Aulich, MMU, UK)

2000 grant zahraničního odboru  MK ČR na ediční zpracování sborníku sympoziíZnamení doby - PEACE

2002 grantEU Culture 2000, vedoucí projektuIdentita / Integrita - Brno, hlavní město vizuální komunikace2002  (spolupořadatelé: Thierry van  Kerm,  ICOGRADA + Severin Filek, Design Austria) + grant MK ČR pro projekty EU.

členství v organizacích:

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Praha

AICA - International Association of Art Critics, Paříž, Francie (od r. 1998)

bibliografie, výstavy (výběr):

Josef Flejšar, MG Brno, 1989, katalog.

Skupina DOPP, Maďarské kulturní centrum Praha  1990.

Jan Sawka, Divadlo bratří Mrštíků, Bienále Brno 1990.

Nejlepší plakáty Bienále Brno 1970 - 1990, Chmelnickij, Ukrajina 1991, katalog.

Československý plakát 1920 - 1990, Bath, Londýn, Newcastle, Cardiff ( UK) 1991, katalog.

Květa Pacovská - Hry a řeči, MG Brno, 1991, katalog.

Seymour Chwast, Galerie Ambrosiana, Bienále Brno 1992.

M.Sylvestrová, D.Bartelt,Art as Activist, Revolutionary Posters from Central and Eastern Europe 1989-92, SITES Washington DC, Universe Press New York and Thames and Hudson London 1992, ISBN:0-87663-6237.

Mitsuo Katsui, Bienále Brno, Design centrum  ČR, Brno, 1994, katalog.

Ivan Chermayeff, Design centrum ČR, Bienále Brno 1996, katalog.

Japonští laureáti Bienále Brno, výstavní síň Mánes, Praha 1996, katalog.

Český plakát 1960 - 1995, AIFACS, New Delhi, Indie 1996, katalog.

Český plakát 60. let  ze sbírek MG Brno, Rosgartenmuseum Konstanz, Německo 1997,

Moravská galerie v Brně 1997, Dům umělců Hodonín 1998, Východoslovenská galerie v Košicích 1998, katalog, ISBN 80-7027-072-1.

Československý plakát, Národní knihovna Vilnius (Litva) a Galerie Pécs (Maďarsko), 1998. 

Bienále Brno a Český grafický designJIDPO, Tokio, Japonsko 1998, katalog.

Veletržní a výstavní plakát, Pražákův palác, Moravská galerie v Brně 1998 (s Petrem Štemberou), katalog, ISBN80-7027-087-X.

Yokoo Tadanori, Bienále Brno 1998, katalog.

Yokoo Tadanori - Spiritual Visionary,Rikuyo-sha Publishing, Inc, Tokyo 1998.

Signs of the Times, Political Poster from Central and Eastern Europe 1945 - 1995,Pražákův palác  MG 1999/ 2000, Imperial War Museum Londýn a John Holden Gallery, Manchester Metropolitan University, 2000; (publikace Manchester University Press; společně s Jamesem Aulichem ), ISBN: pevná vazba -  0 7190 5418 4, paperback -  0 7190 5419 2; české  resumé ISBN 80-7027-099-3.

Svět hvězd a iluzí - Český filmový plakát 20. století, Bienále Brno 2002, Mánes Praha 2003, České centrum New York 2003, České centrum Londýn 2003, Academy of Motion Picture Arts and Sciences Los Angeles 2004, JV Asie: Hongkong, Macao, Peking, Taškent, Jakarta, Kuala Lumpur. Egypt: Káhira a Alexandrie. Mirbachův palác Galerie hlavního města Bratislavy 2005, Cinemathéque Quebécoise Montreal 2006; původní expozice v redukované podobě pokračuje jako putovní výstava pod záštitou Českých center a OKKV, Ministerstvo zahraničních věcí ČR: Londýn, Drážďany, Mnichov, Freiburg, Riga, Tallinn, Taškent, Peking, Bělehrad, Sofia, Káhira, Helsinky, Vancouver, Haag, Lvov aj. 2003-2011. Publikace:  Moravská galerie v Brně a Exlibris Praha -  česká verze ISBN:  80-7027-125-6, anglická verze ISBN: 80-7027-128-0.

Stefan Sagmeister - Rebel grafického designu, Design centrum Brno 2004, DC  Praha 2005, katalog.

M. Sylvestrová, Ohlasy vídeňské secese v plakátové tvorbě v Čechách a na Moravě in: M. Abroz a kol.,Vídeňská secese a moderna, Morgavská galerie v Brně 2005, s. 220-227. ISBN: 80-7027-131-0.

Michal Cihlář - Se vším všudy, Ambit MG Brno 2006, katalog Edice Ambit MG.

Celých deset - Karel Haloun a Luděk Kubík, Ambit MG Brno 2006, katalog Edice Ambit MG.

Obálky Fontu. Ambit MG Brno 2007, katalog Edice Ambit MG.

Alphonse Mucha - Czech Master of  Belle Epoque, Kjóto, Tokio, Fukuoka, Kushiro, Jokohama, Mijazaki, Japonsko  2006-2007 (s Petrem Štemberou). Katalog NHK Production, Tokio 2006.

M.Sylvestrová, Grafický design a knižní tvorba na Expo 58, s. 164 - 181. Bruselský styl a grafický design, s. 306 - 329, in: Vanda Skálová, Daniela Kramerová a kolektiv autorů, ářčáářBruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Arbor Vitae Praha 2008. ISBN 978-80-87164-03-07.

Kolektiv autorů:DESIGN& ART. Best Western Premier Hotel International Brno.Brno 2008. Odborná redakce: Marta Sylvestrová, Kateřina Svobodová.

Teodor Rotrekl - Grafický design, sci-fi a fantasy, Ambit MG Brno 2009, katalog Edice Ambit za přispění MUDr. Miroslava Klementa.

M. Sylvestrová, P. Štembera, Alfons Mucha  - Český mistr Belle Epoque /

Czech Master of the Belle Epoque. Moravská galerie v Brně, Szepmüvészeti

Múzeum, Budapest, Brno 2009, ISBN: 978-80-7027-196-4.

Marta Sylvestrová, Plakáty brněnského Domu umělců  z let 1910 1930. In:

Lubomír Slavíček, Jana Vránová (editoři),100 let Domu umění města Brna 1910 - 2010. Dům umění města Brna 2010, s. 48- 61, ISBN 978-80-7009-159-3. C

 publikování v časopisech:

Bulletin Moravské galerie, Font,  Prostor Zlín, Typografia, Atelier, Grapheion (ČR), Design Exchange (Čína), Design Journal (Korea), Idea (Japonsko), Designum (Slovensko) aj.

 účast na mezinárodních  sympoziích:

1996 - účast na mezinár. konferenci ICOM v Budapešti, sekce mezinárodní putovní výstavy (příspěvek "Tube Exhibition" o organizaci výstavy Art as Activist).

1992- Papírový svět Květy Pacovské, mezinárodní sympozium na téma Orbis Pictus, 15. Bienále Brno.

1997 - Čs. plakát a grafický design,  sympozium pro japonské grafické designéry, JIDPO, Tokio, duben 1997

1999 -Vizualizace sovětské expanze, Znamení doby - Kultura, politika a společnost ve střední a vých. Evropě 1945-2000, MG Brno a MMU Manchester.

2007- přednáškaHistorie a současnost Bienále Brnopro členy JAGDA (Japan Graphic Design Association),  Mid -Tower Roppongi Hills, Tokio.

 

Mapa stránek