Volná místa

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

Pozice:                        tisková/ý mluvčí

Pracovní úvazek:        Plný, 40hod/týden

Místo výkonu práce:  Moravská galerie v Brně

 

Charakteristika pozice

 • Zodpovědnost za přípravu a průběh mediálních kampaní v závislosti na charakteru propagovaného projektu
 • Vystupování jménem MG v médiích, domlouvání konkrétních výstupů pro tisk, rádia, televize atd.
 • Komunikace s novináři, udržování dobrého vztahu s novináři na základě osobních kontaktů, nabízení materiálu pro vlastní články a pořady jednotlivým redakcím
 • Získávání mediálních partnerů a zodpovědnost za uzavírání a plnění smluv o mediálních partnerstvích
 • Aktivní vyhledávání mediálních kanálů vhodných k propagaci MG
 • Tvorba a udržovaní kvalitního seznamu novinářů
 • Příprava tiskových zpráv, rozesílání tiskových zpráv médiím
 • Příprava tiskových konferencí, zodpovědnost za průběh tiskových konferencí
 • Dohlížení nad podobou textů, kterými se MG prezentuje na veřejnosti (úroveň, jazykový styl, grafická úprava)
 • Podílení se na prezentaci MG na sociálních sítích, zodpovědnost za prezentaci mediálních výstupů MG na sociálních sítích
 • Zodpovědnost za přípravu textů pro tiskoviny, letáky a další propagační materiály MG
 • Poskytování vizuálních podkladů médiím (foto, video), zodpovědnost za kvalitu a úroveň vizuálních materiálů, kterými se MG prezentuje v médiích a na veřejnosti
 • Podílení se na administrativě oddělení marketingu (vyřizování smluv, objednávek, faktur, vyúčtování, reportování atd.)

 

Bližší informace o druhu práce podá

 • Michal Kučera, +420 602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz

Kvalifikační předpoklady a požadavky

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání
 • kultura vystupování a schopnost vstřícného jednání s lidmi
 • dobrý přehled o tištěných, online, rozhlasových a televizních médiích
 • přehled o dění ve výtvarném umění a designu
 • schopnost týmové i samostatné práce
 • schopnost efektivního plánování času
 • asertivita, operativnost a flexibilita
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • praxe v médiích či v kulturní sféře výhodou
 • znalost AJ slovem i písmem
 • občanská bezúhonnost

 

Nabízíme

 • Plný pracovní úvazek
 • Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída)
 • pracovní poměr na dobu určitou
 • zázemí významné kulturní instituce
 • příspěvek na stravování, služební telefon
 • 5 týdnů dovolené

 

Termín nástupu

 • březen 2022

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • Věk minimálně 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Náležitost přihlášky

 • Strukturovaný životopis s fotografií
 • Motivační dopis
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Přihlášku zašlete do 31. 4. 2022, a to elektronicky na adresu michal.kucera@moravska-galerie.cz nebo písemně na adresu:Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pozice:                        referent správy budov/facility manager

Pracovní úvazek:        Plný, 40hod/týden

Místo výkonu práce:  Moravská galerie v Brně


Charakteristika pozice

 • Provádění průběžných prohlídek objektů z hlediska technického stavu budov a zařízení
 • Správa stavebně technické dokumentace objektů a zařízení
 • Vedení plánu údržby a stavebně technických prací na objektech a zařízeních
 • Řešení havarijních oprav na objektech a zařízeních
 • Jednání s úřady ve věci organizace stavebních, údržbářských a restaurátorských prací na objektech
 • Správa vozového parku a zajišťování externích přepravních služeb, řešení agendy nákupu energií a nakládání s odpady
 • Zajištění dodavatelských prací při stavbě výstav
 • Příprava a realizace výběrových řízení na zhotovitele/dodavatele prací a služeb (v souladu se zákonem o veřejných zakázkách).
 • Vytváření průběžných zpráv o činnosti oddělení a interních směrnic
 • Vedení týmu správců objektů a stolařské dílny - jejich průběžná kontrola, zadávání úkolů, školení, lhůtníky kontrol, BOZP a PO, rozpisy služeb apod.

 

Bližší informace o druhu práce podá

 • Michal Kučera, +420 602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky

Požadujeme:

 • SŠ/VŠ vzdělání technického směru
 • Schopnost řídit kolektiv zaměstnanců
 • Praxe na obdobné pozici
 • Znalost práce na PC na dobré úrovni
 • Aktivní řidič sk. B
 • Samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, kreativita
 • Trestní bezúhonnost

 

Nabízíme

 • Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída).
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Zázemí významné kulturní instituce
 • Práci v příjemném kolektivu,
 • Pružnou pracovní dobu,
 • Sick days,
 • Příspěvek na stravování.
 • 5 týdnů dovolené

 

Termín nástupu

 • ihned

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • Věk minimálně 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 

Náležitost přihlášky

 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Přihlášku zašlete do 30.4. 2022, a to elektronicky na adresu michal.kucera@moravska-galerie.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pozice:                        ekonom, vedoucí ekonomického oddělení

Pracovní úvazek:       Plný, 40hod/týden

Místo výkonu práce:  Moravská galerie v Brně

 

Charakteristika pozice

 • Stanovení finanční strategie organizace
 • Sestavování rozpočtu organizace,
 • Metodické usměrňování hospodaření s majetkem organizace,
 • Metodické řízení mzdové a personální agendy
 • Metodické řízení pokladních operací a operativní evidence majetku
 • Zajišťování fungování vnitřního kontrolního systému,
 • Žádosti o dotace,
 • Finanční řízení projektů
 • Přehled hospodaření pro zřizovatele,
 • Statistiky, daně z příjmu p. o.,
 • Vedení práce kolektivu oddělení,

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání ekonomického směru
 • Schopnost řídit kolektiv zaměstnanců
 • Znalost zákonných norem vztahujících se k hospodaření příspěvkových organizací
 • Orientace v daňové problematice včetně daně z přidané hodnoty
 • Orientace v personalistice
 • Praxe ve funkci ekonoma a ve vedení týmu zaměstnanců
 • Praxe ekonomiky příspěvkových organizací výhodou
 • Znalost práce na PC na dobré úrovni
 • Znalost anglického jazyka
 • Etický i profesionální přístup, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, kreativitu, samostatnost
 • Trestní bezúhonnost

Nabízíme

 • Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (12. platová třída).
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Zázemí významné kulturní instituce
 • Práci v příjemném kolektivu,
 • Pružnou pracovní dobu,
 • Sick day,
 • Příspěvek na stravování.
 • Po zapracování, příplatek za vedení a osobní příplatek
 • Možnost karierního růstu
 • 5 týdnů dovolené

Termín nástupu

 • ihned/dohodou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • Věk minimálně 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Náležitost přihlášky

 • Strukturovaný životopis s fotografií
 • Motivační dopis
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Přihlášku zašlete do 31.3. 2022, a to elektronicky na adresu michal.kucera@moravska-galerie.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pozice:                        strážný

Místo výkonu práce:  Moravská galerie v Brně
Oddělení bezpečnosti a ostrahy sbírek
Husova 18, 662 26 Brno

Pracovní náplň      

 • Fyzická ostraha osob a majetku v objektech Moravské galerie v Brně
 • Komplexní zajišťování administrativní agendy spojené s výkonem strážní služby
 • Obsluha zabezpečovací techniky, tj. PZTS, EPS a CCTV
 • Zajišťování bezpečnosti na společenských akcích
 • Evidence návštěv a obsluha šatny

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky

Odborná způsobilost pro výkon profese strážný, tj.:

 • profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
 • doklad absolvování kurzu střední nebo vyšší policejní školy MV, případně praporčické nebo důstojnické a praporčické školy Sboru národní bezpečnosti, Střední odborné školy Sboru národní bezpečnosti či Střední odborné školy Federálního policejního sboru anebo Vysoké školy SNB,

 

Nabízíme

 

 • Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Zázemí významné kulturní instituce
 • 5 týdnů dovolené + sickday


Termín nástupu

 • Březen 2022

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • Státní občanství ČR
 • Věk minimálně 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Náležitost přihlášky

 • Strukturovaný životopis s fotografií
 • Motivační dopis
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů


Bližší informace podá
Michal Kučera, +420 602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz

Přihlášku zasílejte elektronicky na adresu michal.kucera@moravska-galerie.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mapa stránek