Management sbírek

Zdeněk Sedláček
vedoucí oddělení managementu sbírek
+420 532 169 426
+420 777 493 871
zdenek.sedlacek@moravska-galerie.cz

Ivana Fialová
správkyně depozitáře grafického designu
+420 532 169 316
ivana.fialova@moravska-galerie.cz

Blanka Přikrylová
správkyně depozitáře malby a soch
+420 532 169 423
+420 775 881 940
blanka.prikrylova@moravska-galerie.cz

Markéta Kočí
správkyně depozitáře fotografie
+420 532 169 316
marketa.koci@moravska-galerie.cz  

Tereza Kučerová
správkyně depozitáře kresby a grafiky
+ 420 532 169 425
tereza.kucerova@moravska-galerie.cz

Milan Janota
správce depozitáře dřeva, nábytku a hraček
+420 532 169 424

milan.janota@moravska-galerie.cz

Magdaléna Trčálková
správkyně depozitáře textilu
+420 532 169 316
magdalena.trcalkova@moravska-galerie.cz

Gabriela Imreczeová
dokumentátorka TAČR

 

 

 

 

Mapa stránek