Odbor UMPRUM

Ondřej Chrobák
hlavní kurátor
+420 724 757 631
ondrej.chrobak@moravska-galerie.cz

Andrea Březinová
kurátorka sbírky textilu a módy
+420 532 169 325
+420 608 072 199
andrea.brezinova@moravska-galerie.cz

Antonín Dufek
emeritní kurátor
+420 532 169 203
antonin.dufek@moravska-galerie.cz 

Alena Krkošková
kurátorka sbírky kovů, skla, sbírky starověku a mimoevropských kultur
+420 532 169 325
alena.krkoskova@moravska-galerie.cz

Jiří Pátek
kurátor fotografie a nových médií
+420 532 169 325
jiri.patek@moravska-galerie.cz 

Marta Sylvestrová
kurátorka grafického designu
+420 532 169 325
+420 778 498 589
marta.sylvestrova@moravska-galerie.cz

Rostislav Koryčánek
vedoucí CENS, kurátor Jurkovičovy vily a Rodného domu Josefa Hoffmanna
Tel.: +420 778 533 134
rostislav.korycanek@moravska-galerie.cz

 

 

Mapa stránek