Konference Tóny baroka

2/3-3/3/2011

tonybaroka_1.jpg

Konferencí Tóny baroka vrcholí rozsáhlý dvouletý projekt obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí, který mohl být realizován díky velkorysé finanční podpoře z grantu FM EHP/Norska.  Na přípravě konference se spolu s Římskokatolickou farností Vranov nad Dyjí podílejí Moravská galerie v Brně, Národní památkový ústav - ú.o.p. Brno a  Biskupství brněnské.

První den konference proběhne v přednáškovém sále Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně na ulici Husově 14. V rámci tohoto dne zazní řada zajímavých příspěvků o restaurování nástěnných maleb, štukové výzdoby a barokního zařízení kostela. Přední čeští odborníci pojednají o kostelu Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí ve světle stavebně-historického průzkumu i v kontextu středověké sakrální architektury jižní Moravy.
Druhý den bude konference pokračovat v místě realizace projektu obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí tiskovou konferencí a dále pak prohlídkou kostela, dalšími odbornými příspěvky a varhanním koncertem.

Přihlásit se můžete na celou konferenci nebo jen na první jednací den v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně, Husova 14 nebo se naopak můžete zúčastnit výhradně druhého konferenčního dne ve Vranově nad Dyjí.
V pravé části stránky naleznete přihlášku pro vyplnění. Děkujeme za potvrzení Vaší účasti e-mailem (info@moravska-galerie.cz), faxem (532 169 181), nebo telefonicky (532 169 130).
__
Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

 

 

Mapa stránek